Je zult maar "Spooren" heten!

Door op 28 augustus 2003 om 09:46 | Reacties uitgeschakeld voor Je zult maar "Spooren" heten! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Fons Spooren heeft slechte dingen gedaan. Het schijnt dat hij, terwijl hij wist dat hij besmet was met het HIV virus, (betaalde?) seks gehad heeft met anderen. Volledig afkeurenswaardig. Los van dat, schijnt hij dat ook nog met minderjarige (17,8 jarige ?) jongens gehad te hebben. Of dat een legaal "strafbaar" feit is, hangt af van de wetten die daarover bestaan. Dat is dus in handen van de rechters. Waar in de media-maatschappij geen rekening mee wordt gehouden, zijn de gevolgen van het optreden van die media in deze zaak voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie.Je kunt geen krant openslaan, of Spooren staat met grote letters op de voorpagina. Bij elke radio en TZ uitzending hoor je zeven keer per dag en zeven dagen per week steeds maar weer dat Spooren foute dingen gedaan heeft en hoever nu de gerechtelijke procedure gevorderd is. Los van de vraag of dit wel of niet wettelijk geoorloofd moet zijn. Iedereen met de naam "Spooren" zal van af nu in de maatschappij dit "seksschandaal" met zich mee moeten dragen. Is er voor de media niets belangrijkers te vermelden? Of zijn er ergens verborgen belangen bij dit hele proces?

Een Russische Libertarische Partij

Door op 27 augustus 2003 om 07:22 | Reacties uitgeschakeld voor Een Russische Libertarische Partij |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Echt waar! Wie had 10 jaar of zelfs 5 jaar geleden durven dromendat dat er zo snel zou komen? Igor Souzdaltsev en Vladimir Didenko, waarmee we op de libertarische conventie in Vilnius afspraken zoveel mogelijk samen te werken, deelden mee dat de partij nu officieel is goedgekeurd. Op 7 December a.s. doen zij mee aan de verkiezingen voor het Parlement, de "Duma", waarvoor Vladimir Didenko de eerste libertarische candidaat zal zijn. Het "doel" van partij is officieel het creeren van een vrije markt maatschappij in Rusland We volgen deze ontwikkeling met grote belangstelling.

Parlementariërs op vakantie.

Door op 26 augustus 2003 om 11:59 | Reacties uitgeschakeld voor Parlementariërs op vakantie. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is altijd moeilijk om je in te houden om te zeggen "Dat heb ik je toch voorspeld" als zoiets inderdaad uitkomt. Zo schreven we in deze rubriek dat de reis van de Nederlandse fractievoorzitters naar de Antillen wél door zou gaan, ondanks dat de "premier", Mirna, hen niet wilde ontvangen. Sommige politici opperden dan ook zwakjes om maar niet te gaan. Maar de broer van de premier vond het toch wel beter dat ze maar kwamen. Denkend aan al die miljoenen Nederlandse euro’s die misschien in gevaar zouden kunnen komen. Dus zei hij tegen zijn zus, "Ach, geef die lui een handje" en dan is alles goed. Zo gebeurde. De politici kregen hun smoes en konden "naar eer een geweten" naar hun "overzeese gebiedsdelen" gaan.Daar aangekomen, gingen ze naar de ontvangst van de premier. Die liet hen eerst 10 minuten wachten (van het ervoor uitgetrokken half uur). Daarna kwam ze snel binnen, gaf de belangrijke Nederlanders een handje, (allemaal?) en zei toen dat ze zich verder maar moesten amuseren met de zon en het strand. Vakantie geslaagd.

De waarheid en de intolerantie!

Door op 26 augustus 2003 om 11:12 | Reacties uitgeschakeld voor De waarheid en de intolerantie! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit is (vertaald) de titel van een boek van David Kelley waarin hij probeert de verhoudingen tussen objectivisten onderling, en van objectivisten met libertariërs wat meer duidelijkheid te geven. Dit in vervolg op zijn verbanning door Leonard Peikoff uit het (volgens Peikoff) "echte" objectivisme. Ook in libertarische kringen kom je periodiek neigingen tot verbanning of afscheiding tegen. Zit in de aard van het beestje van zelfstandige individuen! Op zich niet zo erg. Zo staat er vandaag (26 aug.) een stuk van Peter Siebelt op de site dat aanleiding tot reacties geeft:www.libertarian.nlSiebelt reageert daarin op een aanval op zijn laatst verschenen boek: "ECO NOSTRA" door Hans de Bruin: www.libertarian.nl En daarop komen dan ook weer een aantal positieve en negatieve reacties. Reeds 25 jaar geleden spraken we met een aantal libertariërs af, om te proberen op een beschaafde manier met elkaar te discussiëren, en de waarheid te zoeken. "It is not important WHO is right, but WHAT is right". Ik heb me jaren geleden geërgerd aan de methodieken van (ook nog gesubsidieerde) organisaties als FOK en KAFKA omdat ze van die stomme conclusies trokken. Piet kent Jan, Jan kent Kees, Kees kent Henk enz, totdat Truus kent Anton, en die is een misdadiger. DUS Piet is ook een misdadiger. Toen ik voor het eerst (oppervlakkig) de publicaties van Peter Siebelt zag, kwam in eerste instantie ook de vraag bij me op of hier dezelfde procedures een rol speelden. Totdat ik serieuzer ging kijken en Peter hierover ondervroeg. Toen bleek, dat Peter voor al die connecties bewijzen had! En, (en dat is essentieel) dat het er niet om gaat of iemand iemand "kent" maar of iemand met iemand "samenwerkt" en/of dat men elkaar "financiert" (en dat dan nog meestal met geld van de belastingbetaler). En dat is een honderd procent andere situatie. In plaats van, zoals jammer genoeg gebeurt, ook het Libertarisch Centrum in de rechtse hoek te schoppen, zou het veel nuttiger zijn om Peter Siebelt uit te dagen om een bepaald concreet punt dan maar eens te bewijzen, of aan te tonen dat een bepaald punt niet waar is. Frappant is dat nog niemand van de uitgebreide geëxposeerde Eco Nostra het aangedurfd heeft om Siebelt een proces aan te doen!Als libertariërs zouden we het overigens geweldig vinden als of Siebelt, of een ander op dezelfde wijze, met bewijzen, het rechtse netwerk zou bloot leggen. Het libertarisme veroordeelt links en rechts beide op dezelfde gronden. Beide ontkennen namelijk de soevereiniteit van het individu. Terwijl in het libertarisme de eigen soevereiniteit centraal stelt.

Johan Norberg in Nederland.

Door op 25 augustus 2003 om 05:36 | Reacties uitgeschakeld voor Johan Norberg in Nederland. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 25 september 2003, Hooglandse Kerk LeidenAanvang 20.00 uur / Aanmelden noodzakelijk. Johan Norberg, de Zweedse auteur van de bestseller `Leve de globalisering’, zal op 25 september 2003 de Telderslezing verzorgen. Johan is een bekend libertarier die al op veel conventies heeft gesproken. Onder andere ook op de LI Spring conventie in Parijs in 2002 De jaarlijks door de Teldersstichting georganiseerde Telderslezing is bedoeld om het maatschappelijk debat in Nederland te prikkelen met verdiepende liberale denkbeelden en inzichten van een gezaghebbend wetenschapper of politicus. In `Leve de globalisering’ weerlegt Norberg de standpunten en het doemdenken van de antiglobaliseringsbeweging die beweert dat vrije handel de ongelijkheid in de wereld vergroot, dat economische groei het milieu schaadt, dat multinationals de lonen laag houden, en dat vrije financiële markten crises veroorzaken. Allemaal fabels, aldus Norberg: van de vrije markt profiteert arm en rijk. Alleen in landen met een gesloten economie is de misère toegenomen. Niet de globalisering is dus een probleem, maar het gebrek aan globalisering. Zijn Telderslezing zal gaan over de relatie tussen globalisering, ontwikkelingssamenwerking en migratie. U kunt zich voor de lezing onder vermelding van naam, adres, telefoon- en/of faxnummer en eventueel organisatie per brief of fax aanmelden bij de Teldersstichting of via info@teldersstichting.nl. Reserveer al vast de datum!!

"Neo – conservatieven".

Door op 25 augustus 2003 om 01:00 | Reacties uitgeschakeld voor "Neo – conservatieven". |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Met termen als neo-conservatief, neo-libertarisch, paleo-libertarisch en dergelijke heb ik altijd problemen. Problemen door (voor mij althans) onduidelijkheid. Maar kennelijk ben ik niet de enige. Ron Paul, de congressman van Mexico heeft onlangs een uitstekende toespraak gehouden over neo-conservatieven. Hij komt daarin tot de conclusie dat personen die beweren neo-conservatief te zijn, niet "neo" en ook niet "conservatief" zijn! Het is een toespraak die het waard is om in zijn geheel gelezen te worden, vooral omdat ze een duidelijk beeld geeft over hedendaagse stromingen. Niet alleen in Amerika. Je kunt echter ook een korter uittreksel lezen op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL op NEWS dd. 23 aug. : Neo-Conservatives: NOT "neo" and NOT "conservative": “Neo-conned”www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art353 Het "Libertarisme" is een duidelijke politieke filosofie. Simpel gezegd de 100 – 100 positie op de Nolan-quiz. Daarom is het nut van termen als neo en paleo libertariërs erg betrekkelijk. Hetgeen niet wegneemt, dat als iemand het er op een detailpunt niet honderd procent mee eens is, hij toch dicht genoeg erbij kan zijn om hem/haar niet "uit de beweging te stoten. We kunnen het best eens zijn met de uitspraak van David Friedman (anarchist) dat er geen twee libertariërs over alles precies hetzelfde denken, en "I am not one of them!"

Prins Claus Fonds geen subsidie aan Cuba

Door op 24 augustus 2003 om 03:22 | Reacties uitgeschakeld voor Prins Claus Fonds geen subsidie aan Cuba |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het Prins Claus Fonds geeft dit jaar geen subsidie aan de aan de regering van Cuba gelieerde Biënnale, terwijl ze in 2000 nog een bedrag van 90.000 euro schonk. Dit jaar niet omdat er 75 activisten gearresteerd zijn en gevangenisstraf kregen. Het PC fonds is een "platform voor interculturele uitwisseling". Of je dan geld naar Cuba moet sturen, waar al vele jaren datzelfde regiem heerst, is een hele grote vraag.Belangrijk daarbij is waar dat geld vandaan komt. Als particulieren dat financieren, dan is dat hun eigen zaak. Ook al zou ik wel betere bestemmingen weten. Maar als dat geheel of gedeeltelijk uit belastinggeld komt, dat is het een grote schande. Wie weet waar dat geld vandaan komt? Wordt het PC Fonds gefinancierd met belastinggeld?

Wie vertrouwt nog politici?

Door op 24 augustus 2003 om 02:19 | Reacties uitgeschakeld voor Wie vertrouwt nog politici? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De "bezuinigingsdiscussies" bij de Nederlandse overheid laten weer eens duidelijk zien hoe politici handelen en hoe dat in strijd is met hun beloftes. Zo werden bij de verkiezingen allerlei beloftes gedaan die al of niet in de verkiezingsprogramma’s stonden. Alles zodanig geformuleerd dat het maar veel kiezers zou trekken. Hierdoor gingen overigens ook de programma’s van de verschillende partijen steeds meer op elkaar lijken. Direct na de verkiezingen werden die programma’s in de prullenbak gegooid, en werd een regering in elkaar gezet met partijen die samen een "meerderheid"aan kamerzetels hadden. Ook politici die van tevoren hadden gezegd dat ze niet in de regering zouden deelnemen, dezen toch mee toen het baantje lonkte. Uiteraard met een goede "verklaring" waarom dit in het landsbelang nodig is! Er komt een regeeraccoord waarin allerlei vaste afspraken gemaakt worden. Iedereen weet wat het beleid is.Maar niet heus! Want nu, nauwelijks drie (3) maanden later, worden die afspraken weer in de prullenbak gestopt en worden tegengestelde dingen uitgevoerd. Er is, tot nu toe, maar één belofte die ze waar maken: "Iedereen krijgt het slechter". Hoeveel mensen zullen zich de volgende keer weer laten lijmen en gaan weer hun stem aan die politici geven?

Mierenneukers

Door op 23 augustus 2003 om 03:36 | Reacties uitgeschakeld voor Mierenneukers |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ja zo noemden we vroeger bepaalde personen. Dat woord schoot me weer te binnen toen ik las over de mariniers die in plaats van zes maanden, nu maar vier maanden in Irak hoeven te blijven. Over die verkorting, die een complete verrassing was, wil ik het niet hebben. Wel over een opmerking van de overheid, dat die verkorting nu betekent dat de teruggekomen mariniers lekker niet de twee weken vakantie hoeven te krijgen die ze bij een uitzending van zes maanden wel gekregen zouden hebben. Er zijn kennelijk nog genoeg dingen waarin een klein land groot kan zijn.

Veiligheid voor iedereen?

Door op 23 augustus 2003 om 03:21 | Reacties uitgeschakeld voor Veiligheid voor iedereen? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Minister Remkes, Binnenlandse zaken, wil dat eind van het jaar ook vrijwillige politieagenten pepperspray mogen gebruiken.Dit omdat de ervaringen ermee zo goed zijn. Pepperspray helpt om gevaarlijke verdachten veilig op een afstand te houden. En er zijn geen ongelukken gebeurd die blijvende schade hebben veroorzaakt. Wat zou het fijn zijn als de minister nu ook de volgende logische stap zou nemen en pepperspray zou toestaan voor alle burgers om zich te verdedigen. Gegarandeerd zou dan het aantal verkrachtingen, inbraken enz. met sprongen dalen. Juweliers hoeven dan niet meer met ongeoorloofde vuurwapens te schieten. Kortom, Nederland zou een veel veiliger land worden. —————–Voor degelijke bewijzen dat zelfbescherming nodig is en helpt, zie onder andere de bijdragen van Derek Bernard, onder "author"op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL: www.libertarian.to