IRAK oorlog gewonnen?

Door op 29 mei 2003 om 10:19 | Reacties uitgeschakeld voor IRAK oorlog gewonnen? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De vrede is in ieder geval nog niet bereikt. Nu moeten we natuurlijk ook geen wonderen verwachten. Het is een land dat 30 jaar onder een zware moslim dictatuur van Saddam Hoessein heeft geleefd. Misschien moeten we wel 30 maanden wachten voor we een echt oordeel mogen of kunnen geven. Toch is het goed om de berichten over het Midden Oosten die we van de media krijgen, kritisch te bekijken. Eén van de punten dat de laatste dagen opvalt, is de meer dreigende taal in de richting IRAN. Dat was, is (??) één van de leden van de "as van het kwaad". Wat moeten we denken van die dreigende taal? Over Irak valt op dat we horen over een soort continu stroom van één of twee gedode Amerikaanse soldaten per dag. Wordt dit aantal in totaal niet langzamerhand groter dan het dodental gedurende de "echte" oorlog? Hoe gevaarlijk is de situatie met het totaal van 26 miljoen inwoners? Hoevelen daarvan zijn echt nog bereid om te sterven in de strijd tegen de Amerikaanse bezetter? Eén promille zou dan nog 26.000 personen zijn. Laat staan als het een hoger percentage is. Er is nu een verkenningsmissie van het Nederlandse leger naar Irak om te onderzoeken of het veilig genoeg is om aan de bezetting mee te doen. Hoe krijgen die de juiste objectieve gegevens? En krijgen wij die te horen? De toestand lijkt vooralsnog te onduidelijk en dus gevaarlijk.De Nederlandse troepen kunnen beter thuis blijven!

Koning Voetbal heeft weer gewonnen!

Door op 28 mei 2003 om 11:33 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

U, belastingbetaler hebt weer verloren. Na 8 uur vergaderen en onder bedreiging van de "supporters" heeft de gemeenteraad van Utrecht besloten om toch maar weer vele miljoenen neer te tellen voor de voetbalclub. En u weet dat Utrecht niet de enige gemeente is die zorgt dat er honderden miljoenen naar de voetballers gaan. Wat wil je ook met een regering die voetballen als een nationaal belang ziet. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die van het voetballen genieten en er een leuk tijdverdrijf aan hebben. Maar dat is niet de essentie van het verhaal. Want er zijn ook mensen die de pest aan al dat voetballen hebben. En er zijn veel mensen die genieten van bij voorbeeld tuinieren. Maar die krijgen geen steun om plantjes te kopen! Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat mensen die productief bezig zijn gedwongen worden om te betalen voor de hobby van een ander. Zeker als ze zelf niets om voetballen geven. Het belang ligt voor een groot deel bij de overheden zelf. Die kunnen "lief" zijn voor hun vriendjes. Bovendien, als de mensen bezig gehouden worden door het voetbalspel, dan hebben ze geen tijd om kritiek op de overheid te leveren. De Romeinse keizer Nero wist dat 2000 jaar geleden al. Hij gaf aan zijn opvolgers de raad mee: "Geef het volk brood en spelen". Dan houd je ze rustig!

EU__Nederland NU uittreden.

Door op 28 mei 2003 om 10:01 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Europese Conventie die de gang van zaken in de toekomst in de EU probeert te bepalen, heeft haar rapport met voorstellen gereed. Het zal de lezer van deze Blog niet verbaasd hebben om op de voorpagina van de NRC te lezen: "Ontwerp-grondwet voor EU negeert eisen Nederland." Wij hadden immers niets anders verwacht. Hoe kon je, als de voorzitter van die belangrijke Conventie al openlijk verklaart dat de EU zich van die "dwergen" (waaronder Nederland) niets moet aantrekken. Op enkele punten wil met het vetorecht per land laten vervallen. Dat wil zeggen dat de kleine landen dan helemaal moeten doen wat de grote willen. Alleen als kleine kinderen tegensputteren (en lekker stoer doen) is dan nog mogelijk. Ook willen ze voor een aantal misdaden in de hele Unie uniforme straffen gaan invoeren, onder andere voor "drugs". Vóór de groeiende invloed van de EU dachten we dat Nederland op de goede weg was om de drugsverboden af te schaffen. Een streven waar het libertarisme al jaren aan werkt.Maar onder druk van o.a. Frankrijk, is die koers gewijzigd of minstens gestopt. Door de nieuwe Conventievoorstellen dreigt ook dat weer de verkeerde kant op te gaan. Toenemende misdaad zal één van de voorspelbare "onbedoelde consequenties" zijn. En dat terwijl Canada net van plan is om marihuana te legaliseren! Zo zijn er nog meer punten. Mogelijk komen we daar bij gerede aanleiding nog op terug. Maar nu willen we weer pleiten voor het uittreden van Nederland uit die EU.Nu is er waarschijnlijk een kans door de invoering van die nieuwe grondwet. Nu is er een punt waarop we kunnen zeggen "Genoeg is Genoeg!" Laten we alles doen wat we kunnen om te stimuleren:"Nederland uit de EU! NU!!"

Balkenende vraagt offers

Door op 28 mei 2003 om 04:55 | Reacties uitgeschakeld voor Balkenende vraagt offers |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hij heeft een vage slogan bedacht en vraagt iedereen om "mee te doen". Het is bijna niemand duidelijk waarmee mee te doen, of het zijn dingen die men toch al doet. Door de vaagheid kan er natuurlijk van alles wat te pas komt onder vallen. In een vraaggesprek kwam naar voren dat hij hiervoor graag aanknoopt bij de populaire vermoorde president John Kennedy. Die gebruikte vaak de slogan: "Vraag niet wat je land voor jou kan doen, vraag wat jij voor je land kunt doen." Het altruïsme druipt er van af. In onze socialistisch collectivistische wereld wordt steeds weer geprobeerd je duidelijk te maken dat je niet aan jezelf moet denken. Neen alle anderen zijn belangrijker dan jezelf.Je hoort er nooit bijzeggen, dat als alle anderen zo denken, dat jij dan de belangrijkste persoon bent waarvoor ze alles moeten doen! Op basis van deze altruïstische filosofie worden allerlei maatregelen van de overheid goedgepraat. In de libertarische filosofie wordt het aan iedereen zelf overgelaten wat hij doet. En natuurlijk kan hij/zij het daarbij belangrijk vinden om dingen voor anderen te doen. Maar dat is dan zijn eigen keuze en zijn eigen waarde en daardoor, terecht, zijn eigen belang.

Libertarian International site heeft een DOS-attack.

Door op 27 mei 2003 om 03:11 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarian International site heeft een DOS-attack. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het gaat om de site www.libertarian.to Kennelijk is dit een "Denial of Service" die veel bezoekers tercht als zeer hinderlijk ervaren. Waar die attack vandaan komt,is ons nog een raadsel.Het probleem is maar wat je er aan kunt doen! Hier volgt het bericht dat de server ons vandaag stuurde:*******As many of you are aware, HostSave experienced a severe Denial of Service (DOS) attack last week resulting in slowness, and in some cases unavailability, of HostSave’s website services. We have improved the performance of the network and it has now returned to normal capacity.[Volgens ons is het nog steeds niet helemaal goed] We will continue to monitor its performance to ensure that it remains at normal levels. While malicious DOS attacks of this magnitude are rare, they are not predictable and are difficult to prevent. However, we continue to evaluate the impact of this attack and we have implemented a number of initiatives that will allow us to better address these types of attacks in the future. We understand and share your frustration with this problem and we’d like to thank you for your patience and understanding. If you’d like more information, or if you have any further questions, please feel free to contact us via our website at www.hostsave.com.Sincerely,Peter Chambers, CEOAffinity Internet, Inc

"Nieuwe" (??) regering.

Door op 27 mei 2003 om 02:48 | Reacties uitgeschakeld voor "Nieuwe" (??) regering. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We zagen de fotosessie op het bordes bij de koningin. Eerst dachten we dat er een vergissing in het spel was en dat ze de foto van de vorige regering lieten zien!Maar bij beter kijken, en toen de kleur beter doorkwam, bleek toch de "vrouwfactor" te zijn opgevoerd. Er is zelfs een record aan vrouwen! Nu hebben we niets tegen vrouwen. Als een vrouw voor een bepaalde taak beter is dan een man, dan graag. Maar als een vrouw een baan moet krijgen alleen al omdat het politiek beter uitkomt, dan is dat een zuivere vorm van discriminatie. Verdere betudering van de foto toont aan dat ook de "Haagse factor" weer zeer versterkt is. Van het bedrijfsleven is weinig te merken. Een relatie merkte zelfs op dat het allemaal personen zijn die nog nooit een uur eerlijk werk hebben verricht. Hij bedoelde daarmee dat ze allemaal in het verleden alleen maar ambtenaar-, commissie-, studie-, overheids-, gesubsidieerd werk hadden gedaan. Nou dat is wel een beetje overdreven. Maar wel is duidelijk dat de oude gevestigde, Haagse trend, waartegen in de tijd van Fortuyn zoveel protest was, weer helemaal terug is. We verwachten dan ook in de toekomst gewoon "meer van hetzelfde".

"Wij" gaan Irak bezetten!

Door op 27 mei 2003 om 01:26 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

"Wij" zijn er trots op dat we een stuk woestijn in Irak mogen gaan bezetten."Wij"zijn door Engeland gevraagd om te helpen."Wij" spelen een belangrijke rol mee op het wereldtoneel. "Wij" hebben wel geen geld genoeg voor ons eigen onderwijs, verkeer, gezondheidszorg,politie, misdaadbestrijding, AOW, WW, enz. "Wij" gaan echter wel geld, energie, mankracht besteden aan lekker belangrijk doen. Hoe kunnen we deze escapades nog stoppen? Er is al een verkenningsmissie naar de streek onderweg om te onderzoeken of het er wel veilig is. Kleine hoop dat die de nieuwe regering zullen adviseren dat "wij"beter thuis kunnen blijven omdat het er toch niet helemaal veilig is! Hoe kunnen we dan de nieuwe regering van dat plan afbrengen? En hen duidelijk maken dat ze al die energie beter kunnen besteden om in eigen land de zaak op orde te brengen? Wie het weet mag het zeggen.

EU__Referendum libertarisch?

Door op 26 mei 2003 om 11:05 | Reacties uitgeschakeld voor EU__Referendum libertarisch? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We ontvingen een aantal opmerkingen/vragen over ons vorige stukje betreffende het eventueel in Nederland te houden referendum over de nieuwe Europese Grondwet. We zullen die diverse punten, verspreid over enkele keren, trachten te beantwoorden. Waarom tegen "verkiezingen" en voor een "referendum"?Goed opgemerkt, want in wezen is er inderdaad geen verschil. In beide gevallen worden stemmen geteld, en is het de bedoeling dat de meerderheid de minderheid (eventueel met geweld) dwingt te doen wat zij wil. Maar nu spelen ook enkele andere zaken een rol.Door een referendum wordt de beslissing direct bij de kiezers gelegd. De politici kunnen dus minder ritselen en raken iets van hun macht kwijt. Dat is positief. Dat is ook de reden waarom de politici er zo bang voor zijn. Bij het afhouden van een referendum gaan ze zelfs zo ver dat ze stellen dat de kiezer toch te dom is om over bepaalde zaken te oordelen. Dat kunnen zij alleen. Wel is de kiezer zo knap dat hij kan beoordelen op wie hij moet stemmen! Vandaar dat men in het geval van de Europese Grondwet alleen maar een "raadgevend" referendum wil toestaan. Dit heeft het voordeel dat als de burgers dan vóór stemmen, hun macht groter wordt. Ze kunnen dan zeggen dat de burgers achter hun beleid staan. Stemmen ze echter tegen, dan zijn ze niet gebonden en kunnen ze aan het verhaal wel een draai geven om toch hun zin te doen. Overigens zullen ze vele miljoenen euro’s (van het belastinggeld, ook van de tegenstemmers) besteden aan reclame en beïnvloeding van de burgers om hun zin door te drijven. Het is nu al duidelijk dat door die nieuwe grondwet de macht van de Brusselse politici groter wordt, dat een klein land als de "dwerg" Nederland nog minder in zijn eigen tuintje te vertellen krijgt. Daarom zou een referendum waaruit een voldoende aantal tegenstemmers komt, toch een signaal kunnen zijn en de politici misschien iets afremmen om ons nog meer te betuttelen. Daarom zijn wij (met de kennis die we er nu over hebben) voorstander van DIT referendum en zouden we de show wel eens willen zien. Ideeën zijn zeer welkom op info@libertarian.nl Zie ook:www.libertarian.nl www.libertarian.nl En de topic Het Verenigen van Europa zonder de Unie.

Nederland Politiestaat?

Door op 26 mei 2003 om 09:50 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De laatste paar dagen lezen we in de kranten, en zien we op TV, de ene grootscheepse politieoverval na de andere. In Schiphol, Maastricht ennoem maar op. Formeel is er niets aan de hand. ALS je eenmaal een wet maakt dat iemand niet mag roken (tabak of marihuana of wat dan ook), dan moet je die wet ook handhaven. Anders heeft het helemaal geen zin zo’n wet te maken. Het probleem zit hem echter in de "de wet zelf". Was die wet wel nodig?Is die wet rechtvaardig en moreel juist? En daar zit nu precies het cruciale punt. Ieder individu moet en mag in een vrije maatschappij zelf uitmaken wat hij met zijn leven doet en wat hij eet, drinkt of rookt. Een ander heeft daar niets mee te maken, zolang die persoon niet iets doet waarmee hij dezelfde rechten van anderen aantast. Door het bezit, of het gebruiken van bij voorbeeld marihuana, tast niemand de rechten van een ander aan. Daarom zou dit ook niet verboden mogen zijn.Maar het is nu eenmaal een pracht middel voor politici om hun macht te vergroten. Ze promoveren het bezit van dat spul tot een misdaad. Dan wordt het moeilijk om dat pul te krijgen en handelaren zien er daardoor grote winsten in. Een eenvoudig persoon kan die kunstmatig duur gemaakte spullen niet betalen, terwijl hij/zij ze toch wil hebben. De misdaad lonkt! En dan komen dezelfde personen, die het probleem gemaakt hebben door hun verboden, en die gaan aan de kiezers vertellen dat zij het wel zullen oplossen. Wanneer zou dit inzicht doorbreken bij de kiezers en al die geldverspilling en al die misdaad eindelijk eens ophouden? Alleen legalisering van drugs kan dat oplossen. Eventueel alleen al door te beginnen met legalisering van softdrugs zoals marihuana en dergelijke. Zegt het voort.

Atjeh slachtoffer van overheden

Door op 25 mei 2003 om 01:15 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Atjeh is oorlog. Een groep mensen die daar wonen willen onafhankelijk worden van Indonesië. Maar de politici in Jakarta willen niet dat hun gebied kleiner wordt. Misschien zijn er zelfs in Atjeh ook mensen die die zelfstandigheid niet wensen. Daar hebben we op dit ogenblik geen goed inzicht in. Maar wat we willen belichten, is dat dit de zoveelste oorlog, met alle gevolgen van moorden en hongersnood, is die in feite wordt veroorzaakt door een overheid. Immers als die mensen los van de oude staat een nieuwe willen hebben, waarom zouden ze dat dan niet mogen? Welk recht hebben de Javanen (?) om over de Atjeeërs te regeren? Let ook op de pers in Nederland (en andere landen) die de "vrijheidstrijders" nu steeds als "rebellen of opstandelingen" beschrijven. Waarom? Wat is het verschil? Kennelijk is het verschil tussen een vrijheidstrijder en een rebel alleen maar aan welke kant je staat. Stel eens dat we op de wereld dit machtsvirus van de politici zouden kunnen uitroeien, en dat ieder "gebied" (land, provincie, etc) het recht krijgt om zich af te scheiden van de centrale overheid.Het grote aantal oorlogen dat we nu hebben, en waarvan de meeste als oorzaak hebben de strijd om wie de baas mag zijn, door zou tot een fractie worden teruggebracht. Zie ook:www.libertarian.nl www.libertarian.nl