De EU rukt op!

Door op 25 juli 2003 om 12:05 | Reacties uitgeschakeld voor De EU rukt op! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ook al wordt in de media op dit moment de aandacht niet erg op de EU gevestigd, de verdere machtsconcentratie in Brussel gaat toch gewoon door. Zo zien we dat Italiaanse politici de definitieve goedkeuring van de nieuwe grondwet willen bespoedigen en nog dit jaar willen afronden. (Italië is tot 1 januari voorzitter). De Duitse ambassadeur bij de Eu waarschuwt tegen het heropenen van de discussies en is net als de meeste andere Europese landen bang dat dan de bereikte compromissen weer op losse schroeven komen te staan. En Frankrijk wil al helemaal niets wijzigen! Protesten van enkele landen, o.a. Ierland en Finland, klinken zwak. Van Nederland en België hoor je helemaal niets!Dus veel aandrang om de nieuwe grondwet er zo snel mogelijk door te persen. Israël vraagt de EU op een vergadering van ministers van Buitenlandse zaken in Brussel om zich meer met de conflicten in het Midden Oosten te bemoeien. De Europese ministers van Buitenlandse zaken tonen zich "blij verrast", net als ook hun Palestijnse collega. Minister van Ardenne (Ontwikkelingshulp) die minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) verving, noemde het zelfs een "doorbraak".Er komen nieuwe mogelijkheden voor onze politici. Meer macht naar Brussel. De Europese Commissie wil meer geld door het (weg)transport meer te belasten. Tolheffing via het "eurovignet". Men zegt dat het is om de infrastructuur te verbeteren en het fileprobleem te verkleinen. Maar tegelijkertijd wordt bepaald dat een deel van de buit ook aan andere, gerelateerde, projecten zoals milieu en de concurrenten van het wegtransport (spoorwegen) gegeven kan worden. Bovendien moet natuurlijk een deel worden afgeroomd om de ambtenaren en het controleapparaat hiervoor te financierenOm te beginnen vallen alleen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton onder de regeling. Iedereen die even nadenkt weet echter dat deze beperking straks zal worden afgebouwd totdat het voor alle auto’s geldt. Zodra dit "politiek haalbaar" is! Het is ook duidelijk dat dat geld ergens vandaan moet komen. De kosten van het vervoer stijgen, de producten worden duurder, de consument moet meer betalen voor alles wat hij nodig heeft. Deze paar voorbeelden tonen aan dat, ook al is het vakantietijd, uw vrijheid verder wordt uitgekold. Voor meer informatie over dergelijke ontwikkelingen zie de site van FREE EUROPE www.free-europe.org Zie ook het vandaag geplaatste uitstekende artikel van Hans Labohm:"Eurosclerose’: het taaie ongerief" op site van het Libertarisch Centrum:www.libertarian.nl

"Cultuur" is erger dan ik dacht.

Door op 25 juli 2003 om 09:44 | Reacties uitgeschakeld voor "Cultuur" is erger dan ik dacht. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele dagen geleden, 21 juli, in het stukje "Natuurlijk is de recessie over" schreef ik over de geldverspilling voor "cultuur". De 60.000 euro van één enkele gemeente, voor één van haar vele cultuurprojecten was slechts een voorbeeld. Bedragen die verspild worden vanuit ministeries zijn vele malen groter. Een voorbeeld:De NRC publiceert dat de Staatssecretarissen Van der Laan van Cultuur en Nicolaï van Buitenlandse Zaken, 831.893 euro beschikbaar stellen voor <I>internationale</I> cultuurprojecten. Nederland is kennelijk te klein om de cultuurdrang van politici te bevredigen! Projecten worden gesteund die <I>iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur</I>. U begrijpt dat dit belangrijk is! Het geld komt uit een "pot" HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking) zegt de NRC. Ik denk echter dat het uit uw belastinggeld komt. Voor 2003 zit er "ruim 11 miljoen" in die pot. En wat er "homogeen" is, kan ik u nog niet vertellen. Eén van de resultaten zal zijn "een retrospectief van 20 Nederlandse films" dat reist [met wie?] vanaf Los Angeles langs cinematheken [??? Staat niet Koenen-Endepols] in de VS en Canada. Een ander deel. 334.193 euro [voor het gemak 735.000 oude guldens] is ten behoeve van het behoud van het gemeenschappelijk Nederlands/Ghanees cultureel erfgoed in Elmina. Geweldig toch!? Een ander deel,147.000 euro gaat naar het Dutch Jazz Connection voor het impulsproject circuitvorming voor Nederlandse Jazz in het buitenland. Toch ook geweldig? Iedereen die door bezuinigingen minder zorg krijgt, zal met deze wetenschap daar nu beter in berusten! Wel, dit zal u een beeld geven wat er met uw belastinggeld gebeurt. Waarschijnlijk betaalt u uw belasting nu met veel meer plezier. Of niet? Wij blijven van mening dat het Ministerie van Cultuur gesloten moet worden en al het belastinggeld teruggegeven moet worden aan de betalers.

2004 Het Jaar van Richard Cobden

Door op 25 juli 2003 om 03:05 | Reacties uitgeschakeld voor 2004 Het Jaar van Richard Cobden |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In 2004 is het 200 jaar geleden dat Richard Cobden in Manchester geboren is. Daarom hebben LIBERTARIAN INTERNATIONAL< LIBERTARIAN ALLIANCE en het LIBERTARISCH CENTRUM besloten om 2004 uit te roepen tot HET JAAT VAN RICHARD COBDEN. Richard Cobden heeft een belangrijke bijdrage geleverd om tot een vrije markt te komen. Net als ook zijn tijdgenoot Frederic Bastiat. Over de hiermee in verband staande acties hopen we u tijdig te kunnen informeren.Mocht u zelf al ideeën, wensen, commentaren hebben, laat ons die dan weten. Onder andere zullen we op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING Convention, (die in Nederland zal plaats vinden) speciale aandacht aan Richard Cobden wijden. Over Cobden kun je een heel goed artikel vinden op de site van L I ( 9 april 2003):"RICHARD COBDEN, Creator of the Free Market" by John ChodesZie: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art149

Over inflatie gesproken:

Door op 24 juli 2003 om 12:17 | Reacties uitgeschakeld voor Over inflatie gesproken: |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Jezus bracht 30 zilverlingen op!Twee zonen van Saddam Hoessein brengen 30 miljoen dollar op!(K.F.)

Ontwikkelingshulp

Door op 24 juli 2003 om 11:50 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Schaf de ontwikkelingshulp af! De laatste paar dagen hebben we weer uitgebreid kunnen lezen en zien dat er met ontwikkelingshulp gezwendeld wordt. Deze keer bij de bouw van scholen in Indonesië.Maar dat is niet het enige dat fout loopt. De Financial Times publiceerde deze week over een rapport dat de Hoge Commissaris voor de minst ontwikkelde landen, Anwarul Chowdhury, in Geneve presenteerde. Daarin bleek onder andere dat minstens 15 van die arme landen er het afgelopen jaar op achteruit zijn gegaan. Als één van de hoofdoorzaken noemde hij de grote landbouwsubsidies die de rijke landen aan hun boeren verstrekken. Daardoor, en door de invoerrechten die het Fort Europa op producten uit arme landen heft, kunnen die landen hun producten helemaal niet kwijt, en blijven arm. Het belangrijkste punt is echter weer de immoraliteit van de politiek. Mensen in de EU moeten belasting betaling om de landbouw te subsidiëren en ontwikkelingsgeld aan overheden in vreemde landen te geven. Tegelijkertijd worden (landbouw)producten uit de derde landen geweerd door invoerrechten. Een immoreel overheidsspel. Gevolgen:EU producten kunnen goedkoop op de markt gebracht worden in de derde wereld. Daar kan de eigen landbouw niet tegen concurreren en kan zich dus niet ontwikkelen. De mensen blijven arm. Ook de "arme" mensen in de EU moeten met het mindere geld dat ze na belasting over houden, eten kopen dat duurder is dan het zou zijn zonder die subsidies en invoerrechten. De oplossing, althans een grote stap voorwaarts zou eenvoudig zijn: Schaf de landbouwsubsidies en de ontwikkelingshulp af. Geef de burgers dat geld terug. Schaf tegelijkertijd de invoerrechten af, en geef de ontwikkelingslanden een eerlijke kans. Iedereen wordt er dan beter van. Misschien met uitzondering van de vele ambtenaren op ministeries en Brussel die nu alleen maar belang erbij hebben dat de mensen in de ontwikkelingslanden arm blijven. Deze oplossing zou er zonder meer zijn in een libertarische of anarcho-kapitalistische maatschappij.Ook hier blijkt dat: "Het morele is tevens het praktische". —————————-Dieper gaande beschouwingen over ontwikkelingshulp e.d. kunt u vinden op:www.libertarian.nl

“Dank zij EU hebben we geen oorlog gehad”!

Door op 24 juli 2003 om 09:09 | Reacties uitgeschakeld voor “Dank zij EU hebben we geen oorlog gehad”! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op de Libertarische Wereldconventie in Vilnius was een Forumdebat over de EU. Dit panel werd als belangrijk en interessant ervaren. Ramunas Vilpisauskas uit Litouwen was “gematigd vóór de EU” en Erik Lakomaa uit Zweden en uw schrijver (Hub Jongen) waren duidelijk tegen. De discussianten uit de zaal waren overwegend tegen. Er kwamen nu al verzoeken om over dit onderwerp te spreken op de komende Libertarian International in Londen (22 / 23 November) en/of Nederland (3 / 4 april 2004). Allerlei punten kwamen aan de orde; ook soms details. Mogelijk zullen we een aantal punten afzonderlijk in de komende HUBlog stukken nog ter sprake brengen. Een punt dat door voorstanders als heel belangrijk naar voren werd gebracht, is dat in Europa nu “al” 60 jaar geen “oorlog” is geweest. Men bedoelde dan meestal een grote oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. De twee landen die in het verleden voor wereldoorlogen zorgden. De “oorlogen” op de Balkan en dergelijke werden voor het gemak maar als “niet zo erg” ter zijde geschoven. Het zou dus te danken zijn aan de EU (en de ontwikkeling er naar toe) dat die oorlogen zijn uitgebleven.Een stelling die mijns inziens zeer aanvechtbaar is. Er zijn nog veel andere factoren die een rol gespeeld hebben en nog spelen. Misschien wel een veel belangrijker rol. Toch hoor je dit “geen oorlog argument” ook regelmatig gebruiken door politici en door anderen die dat van de politici hebben overgenomen. Ik ben erg benieuwd of er lezers zijn die over dit specifieke punt een inbreng hebben, of die publicaties over dit onderwerp kennen. Het lijkt belangrijk deze m.i. onjuiste opvatting met argumenten te weerleggen. Daarom zien we uw eventuele bijdrage hiervoor bijzonder graag tegemoet.

Zonen Saddam dood.

Door op 23 juli 2003 om 11:36 | Reacties uitgeschakeld voor Zonen Saddam dood. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Twee zonen van Saddam zijn door een Amerikaanse militaire actie gedood. Zij stonden als nummer twee en drie op de lijst van de meest gezochte Irakezen. Als je leest wat de beide zonen in het verleden allemaal op hun geweten hebben, kun je alleen maar blij zijn dat dergelijke types van de aardbodem verdwenen zijn. (Zelfs al zijn we tegen de doodstraf!) Deze liquidatie komt op dit moment George Bush en Tony Blair goed van pas. Zij staan zo erg onder druk vanwege de overdrijvingen over massavernietigingswapens dat ze blij kunnen zijn dat er nieuws is dat de aandacht afleidt. Zij zullen de betekenis van het einde van de twee zonen dan ook ruimschoots aandikken. De werkelijke betekenis is vooral psychologisch. Er zijn symbolen van de misdadige macht uitgeschakeld. In hoeverre dat in de praktijk, in de misdadige organisatie betekenis heeft, moeten we afwachten. Als Saddam zelf nog leeft, zou je je kunnen voorstellen dat zijn belustheid op nog grotere wraak alleen maar zal toenemen. En misschien die van Bin Laden ook wel. Een andere factor die bij dit gebeuren blijkt, is dat het uitloven van beloningen om iemand te vinden, toch wel effect hebben. Deze methode wordt door veel libertariërs verkozen boven een oorlog waardoor een heel land wordt platgebombardeerd; zoals in Afghanistan en Irak gebeurde. Onder andere Harry Browne is daar sterk voor. Die prijs moet dan wel hoog genoeg zijn. En dat is natuurlijk geen probleem als we bedenken dat de 15 miljoen dollar die op het hoofd van de zonen was uitgeloofd, maar een fractie is van het bedrag dat de oorlog in Irak per dag kost.

Ziekenhuizen bouwen welbewust illegaal.

Door op 23 juli 2003 om 01:22 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat mag natuurlijk niet. Minister Donner gaat dus een scherper handhavingsbeleid voeren. Deze eigen acties van de ziekenhuizen zullen dus in de toekomst moeilijker worden, en dus minder plaats vinden. Dit is goed voor het "handhaven van de orde". Maar, zoals met alles wat een overheid doet, zijn er ook hier weer "onbedoelde consequenties". Immers waarom doen ziekenhuizen dit soort dingen? Ik denk dat we mogen aannemen dat ze bouwen omdat ze die ruimte nodig hebben. En dat zal in de meeste gevallen wel nodig zijn om een betere behandeling van de patiënten mogelijk te maken. Het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam bekent dat zij welbewust gebouwd hebben zonder al de voorgeschreven procedures te volgen. Dat zou namelijk "jaren langer" geduurd hebben. Dat betekent dat een betere patiëntbehandeling jaren langer op zich laat wachten door allerlei voorgeschreven procedures te volgen! De patiënt is dus weer de dupe van allerlei ambtelijke procedures. Omdat de meeste projecten in ziekenhuizen waarschijnlijk wel die procedures volgen, zijn dus veel patiënten daar de dupe van. Hier blijkt ook weer: "Alles wat een overheid doet, gaat ergens fout".In een libertarische maatschappij zou de zorg geheel in particuliere handen zijn. De zorg is te belangrijk om ze in handen van een overheid te geven of te laten.

Kapitalisme is de toekomst.

Door op 22 juli 2003 om 07:38 | 55 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Andrei Ilarionov, economisch adviseur van Poetin stond als spreker op het programma van de libertarische wereldconventie in Litouwen. Edoch, hij werd door zijn baas teruggeroepenDe organisatoren en de deelnemers boften echter dat Yevgeny Volk op de conventie was, en bereid was om voor Iliaronov in te vallen. Yevgeny Volk is de president van de Hayek Foundation Moscow.Een onderdeel van de “Heritage Foundation”.Yevgeny bleek een uitmuntend spreker, en hij is bereid naar Nederland te komen voor een spreekbeurt. Misschien een mogelijkheid voor de Libertarian International Spring Convention in April 2004? Hij maakte voordat hij aan zijn onderwerp begon een extra compliment voor de econoom Eugen von Böhm-Bahwerk en voor Ayn Rand omdat hij het idee had dat deze personen nog wel wat meer lof hadden verdiend. Hij wees ook op de 100ste verjaardag van de geboorte van Ayn Rand in 2005. Mede daardoor werd door L I en ISIL 2005 uitgeroepen tot HET JAAR VAN AYN RAND. Hij stelde dat het belangrijkste obstakel voor grotere vrijheid is de algemene acceptatie van het overheidsinterventie. Hij beschreef op briljante wijze de situatie in Rusland waar de KGB nu het bedrijfsleven heeft overgenomen. Waar de bescherming van eigendomsrechten alles te wensen over laat, en waar de rechtspraak corrupt is.De kreet van Poetin om in 10 jaar het GDP te verdubbelen, is onzin. Het Kyoto verdrag zal ook voor voor Rusland een ramp zijn (als het al wordt toegepast) In September is er in Rusland een wereldconventie over “Global Warming”. Het is interessant om te zien wat er dan daar weer mee gaat gebeuren. Nogmaals, het zou geweldig zijn om deze man voor een lezing naar Nederland te halen.

Het is goed je vijanden te kennen.

Door op 22 juli 2003 om 03:17 | Reacties uitgeschakeld voor Het is goed je vijanden te kennen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit was de stelling die Jacques de Guenin op de wereldconventie in Litouwen verdedigde. Jacques de Guenin is de burgemeester van de Franse Gemeente Saint Labouer, President van de “Cercle Bastiat” en de organisator van de Libertarische ISIL / LI conventie in DAX (Frankrijk). Hij toonde aan dat er een groot aantal organisaties zijn die allemaal optreden tegen de vrije markt. Praktisch allemaal staan ze onder een Marxistische of Trotskistische leiding.De meeste zijn anarchistisch maar hebben wel de staat nodig om hun doeleinden te verwezenlijken. De financiering komt voor een groot deel uit het “International Forum on Globalisation”, “The Foundation for a deep Ecology”, en uit de vakbonden. Deze hebben weer “International Solidarity Funds” door de overheden gefinancierd. En die overheden . . . . . die financiert u! Jacques de Guenin liet aan de hand van een aantal sheets zien hoe deze organisaties met veel sub-organisaties onderling verweven zijn. Het is een miljoenenindustrie, gefinancierd door u tegen u. Op de site van het Libertarisch Centrum kunt u nog veel meer over deze ondergrondse relaties lezen. Zie o.a.”Eco Nostra”:www.libertarian.nl