De morele rechtvaardiging van het kapitalisme.

Door op 15 juli 2003 om 06:01 | Reacties uitgeschakeld voor De morele rechtvaardiging van het kapitalisme. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De allereerste lezing op de Libertarische wereldconventie in Vilnius werd gehouden door Jan Narveson. Hij is filosofie professor aan de Universiteit van Waterloo in Canada. Hij is de schrijver van het bekende boek: “The libertarian Idea”, waarvan hij op de conventie de nieuwste uitgave presenteerde. Narveson belichtte het begrip “moraliteit” en de vraag welke delen in de maatschappij zouden “afgedwongen” mogen worden. Het zal u niet verbazen, dat in een morele maatschappij alleen maar regels mogen worden afgedwongen om te voorkomen en/of te herstellen de schade die het ene individu het andere heeft aangebracht. De democratie, in zoverre daarin een meerderheid aan een minderheid haar wil oplegt om bepaalde doelen te bereiken, is dan ook immoreel. Het kapitalisme, een systeem waarin alle onderlinge handelingen plaats vinden op basis van vrijwilligheid, is daarom een veel moreler systeem dan alleen een democratie.“Kapitalisme is respect voor mensen”.

2005 Het jaar van Ayn Rand

Door op 13 juli 2003 om 01:45 | Reacties uitgeschakeld voor 2005 Het jaar van Ayn Rand |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In 2005 is het 100 jaar geleden dat Ayn Rand werd geboren.LIBERTARIAN INTERNATIONAL en ISIL hebben daarom gezamenlijk besloten om 2005 te benoemen tot “het jaar van Ayn Rand”. Speciale acties zullen in dat kader plaats vinden. Speciale bijeenkomsten, en speciale aandacht aan het vertalen en publiceren en bekendmaken van haar literatuur. Ook de libertarische wereldconventie in dat jaar zal in het teken van Ayn Rand komen te staan. Om te beginnen de bepaling van de plaats waar deze zal worden georganiseerd. Er zijn daarvoor al genoemd St. Petersburg, de plaats waar Ayn Rand is geboren, of New York, de plaats waar zij woonde en waar ze zoveel van hield.De mogelijkheid van BEIDE plaatsen wordt ook niet onmiddellijk uitgesloten. Dit moet nader worden uitgewerkt.De kans dat deze 2005 conventie eventueel in Nederland gehouden zou kunnen worden, wordt daardoor uiteraard een stuk kleiner! Moeten we al beginnen te lobbyen voor 2006??

Libertarische WERELDCONVENTIE in Vilnius, Litouwen

Door op 12 juli 2003 om 07:42 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische WERELDCONVENTIE in Vilnius, Litouwen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze 22ste jaarlijkse conventie is beslist een van de beste, succesvolst. Ze vindt plaats in een geheel gerenoveerd hotel/ congrescentrum, voorzien van alle moderne faciliteiten.Uit veel delen van de wereld kwamen libertariërs (ongeveer 150 in totaal, uit 25 verschillende landen) bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te discussiëren, te leren en feest te vieren. Lezingen en discussies waren van hoog niveau, de sfeer was uitstekend. Nieuwe initiatieven werden geboren en plannen gemaakt om ze te verwezenlijken. We zullen trachten hier de komende tijd iets meer over te vertellen. De volgende wereldconventie zal plaats vinden in NIEUW ZEELAND, in ROTORUA van 21 -26 Juli, 2004.Begin maar al vast die data te reserveren en te sparen!! Maar voor die tijd hebben we nog de LIBERTARIAN INTERNATIONAL Fallconvention in LONDEN op het weekend 22 / 23 november,en de L I Spring convention in Nederland op het weekend van 3 / 4 april2004.

REACTIES op HUBlog

Door op 11 juli 2003 om 08:22 | Reacties uitgeschakeld voor REACTIES op HUBlog |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De blog is weer verbeterd en het is nu eenvoudig mogelijk om uw reactie of vragen meteen onder de teksten door te sturen. Het is op dit ogenblik niet onze bedoeling om in continu discussies te vervallen. Daarvoor is het VRIJHEIDS FORUM op de site veel beter geschikt. Wel zeggen we toe, dat we alle opmerkingen zullen lezen en behandelen in een volgend stuk. Doordat nu de libertarische ISIL wereld conventie in Vilnius, Litouwen is, zullen we minder snel kunnen reageren en een korte tijd minder snel op de actualiteit kunnen inhaken.. Na 20 juli zullen we weer reageren zoals u van ons gewend bent. Uw algemene opmerkingen en adviezen zien we hieronder graag tegemoet.

Onbetrouwbare EU-leiders

Door op 10 juli 2003 om 09:30 | Reacties uitgeschakeld voor Onbetrouwbare EU-leiders |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Herinner je je nog hoe plechtig de diverse staatshoofden beloofden om zich te houden aan het “stabiliteitspact”? Dit is de overeenkomst die zou moeten zorgen voor de stabiliteit van het geld, de euro.Precies werden grenzen voor begrotingstekorten en staatsschuldenvastgelegd. In “marmer gebeiteld” noemden ze het. En nu? Diverse landen houden zich er al niet aan. (Duitsland, Frankrijk en Portugal) Duitsland heeft van de EU een “gele kaart” daarvoor gekregen.(Big deal!) Prodi, de voorzitter van het EU bestuur zegt openlijk dat het “dom is om je aan dat pact te houden”‘. Het volgend half jaar in Italië voorzitter. De Italiaanse Minister voor Europese Zaken heeft al gezegd dat er in de EU sprake is van “huichelarij”.Het is onvoorstelbaar dat de hoge boetes bij niet nakomen ooit zouden worden opgelegd. Het pact moet “soepeler” worden. Prodi zegt nu dat het pact “met intelligentie” moet worden gebruikt.Ik neem aan dat u begrijpt wat politici bedoelen als ze iets “metintelligentie” gaan gebruiken. In een vrije samenleving worden dergelijke regelingen (als ze al gewenst zijn) volledig gemaakt op basis van vrijwilligheid.

Meer macht voor de aandeelhouder.

Door op 09 juli 2003 om 08:07 | Reacties uitgeschakeld voor Meer macht voor de aandeelhouder. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er is weer heel wat te doen over de macht van de aandeelhouder. Dit is wel een heel duidelijke demonstratie van de fascistische toestand in onze maatschappij. Onder een fascistische toestand verstaan we een situatie waariner wel een “nominaal” eigendomsrecht is, maar waar de overheid precies bepaalt wat je er mee mag doen. Je bent dus bij voorbeeld eigenaar van een bedrijf, maar de overheid bepaalt of en waar je het bedrijf mag vestigen. Wat je hoe mag produceren, wie je in dienst mag nemen en hoeveel je het personeel moet betalen en wanneer je ze mag ontslaan. Hoe lang ze mogen werken, hoeveel vakantie je moet toestaan, en nog tientallen andere voorschriften. Maar je bent wel “eigenaar”! Dat geldt ook voor aandeelhouders. Want die zijn immers de eigenaar van een bedrijf. Voor aandeelhouders zijn er in het verleden zoveel wetten en regels gekomen, dat ze inderdaad bijna niets meer in hun bezit te vertellen hebben. Velen zien daardoor hun aandelen puur als een “belegging”. Ze voelen zich niet eens meer “eigenaar”. Door al die ingrepen blijken er veel ongewenste toestanden te ontstaan. (unintended consequences). Dus nu moeten er weer andere maatregelen komen. De aandeelhouder moet meer te zeggen krijgen. Daarvoor is er een commissie Tabaksblad aan het werk geweest, die nu met een hele serie (140 !) aanbevelingen of richtlijnen komt. Een opvallende opmerking daarover was dat die richtlijnen (nog) nietverplicht zijn, maar oh wee als je ze niet nakomt. Dan moet je jeverantwoorden!! In die richtlijnen zitten weer een hele boel andere dingen die deaandeelhouder/eigenaar weer niet mag. Hij mag bij voorbeeld bestuurders geen opties meer geven, hij mag bestuurders maar voor maximaal vier jaar benoemen, hij mag niemand tot commissaris benoemen die al op vijf andere plaatsen commissaris is, enz. Er bestaat al lang geen eigendomsrecht meer. En het ziet er voorlopigniet naar uit dat we dat kunnen herstellen. In een libertarische samenleving zou de ondernemer geen last van dat alles hebben. Het libertarisme heeft nog een lange weg te gaan.—————–Op de site vindt u uitgebreide beschouwingen over eigendomsrechten. Onder andere van Friedman en Narveson. Zie ook:www.libertarian.nl

Boek van Hillary

Door op 08 juli 2003 om 06:36 | Reacties uitgeschakeld voor Boek van Hillary |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hillary Clinton heeft een boek geschreven over haar jaren in het Witte Huis. Het wordt algemeen aangenomen dat Hillary ambities heeft om President van Amerika te worden. Dit lijkt voor de eerstkomende verkiezingen (2004) niet zo eenvoudig omdat Bush op dit moment zo sterk in het zadel zit, dat hij moeilijk te verslaan zal zijn. Maar dan 2008!! De publicatie van dit boek kan dan ook een belangrijke stap op die weg zijn. Wat erg opvalt, is hoe de media aan die promotie meewerken. Het boek wordt breeduit in de pers genoemd, op de TV krijgt ze alle aandacht die maar kan wensen, en de over de eerste verkoopcijfers wordt hoog opgegeven. Als kritiek, en over de onjuistheid van deze cijfers zien we echterook berichten. Zie bij voorbeeld op de Libertarian International site:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art264 Hillary is op een internationale tour, ook naar Nederland, om haar boek te promoten. Daarbij maakt ze van de aandacht van de pers graag gebruik om zich ook met de politiek te bemoeien. Zo ventileerde ze naar de pers dat ze eiste dat Bush meer duidelijkheid moest geven over de massavernietigingswapens die in Irak zouden zijn, omdat dit “cruciaal is voor de geloofwaardigheidvan Amerika in de toekomst”. Zij is een gevaar voor de toekomst van Amerika en van de wereld. Het is goed om de verdere ontwikkelingen kritisch te volgen, en er voor te waarschuwen.We zullen van de socialistisch getinte pers wel nog veel meer over Hillary en haar ambities horen.

Bezuinigen op het leger en oneigenlijke argumenten.

Door op 07 juli 2003 om 09:25 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben hier al eerder gepleit om het leger maar helemaal af te schaffen en het voorbeeld van Costa Rica te volgen. (zie 23 juni) Hoewel we dit nog niet zien gebeuren, is het toch nuttig om dit eens goed door te denken en te analyseren wat een land als Nederland of België nu precies met een leger willen bereiken. En hoeveel (belasting)geld verantwoord is om dat doel te bereiken. Op dit moment zien we dat de overheid noodgedwongen op het leger moet bezuinigen. Eén van de richtlijnen die daarbij genoemd wordt, is dat wat er overblijft snel over de hele wereld moet kunnen worden ingezet. Willen we dat echt? En welk nut levert dat ons op? Vermakelijk zijn echter de reacties. Er moeten enkele completelegerplaatsen worden gesloten. Dat levert heel wat protesten op. Vooral met argumenten die betrekking hebben op de invloed van zo’n sluiting op de locale economie. Dit is een oneigenlijk argument. Het doel van het leger is toch niet om bij voorbeeld in Seedorf de economie draaiende te houden? Of gaat men er toch die draai aan geven? Net als toen het leger niet meer nodig was om ons tegen het communistisch gevaar uit het oosten te beschermen, men een nieuwe taak ging zoeken. Daarvoor zijn toen de “vredesmissies” uitgevonden. Gaan we nu de “economische missies” uitvinden als nieuwe taak voor het leger?—————– Meer over het leger en de verdediging vindt u op de site. Onder andere: NEDERLAND IN OORLOG. www.libertarian.nl OORLOG, VERANTWOORDELIJKHEID EN CONSEQUENTIES www.libertarian.nl DE RATTENVANGER VAN SREBENICA www.libertarian.nl

OOverheid zelf schuld aan lerarentekort.

Door op 06 juli 2003 om 07:39 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Professor Marc Vermeulen, die zich speciaal bezig houdt met hetlerarentekort, zegt in een interview met de NRC (28 juni) dat deoverheid schuld is aan het lerarentekort. Tot 2008 zijn er zelfs53.000 leraren tekort! Jongeren werden ontmoedigd om leraar te worden, de steeds veranderende regels, de halfslachtige deregulering (dus geen deregulering!) zijn enkele van de aanwijsbare oorzaken.Ideeën die uit het onderwijs zelf komen, lopen vast op de regels. De onderwijsinspectie houdt zich streng aan die regeltjes. Vermeulen zegt dan ook dat de overheid of het onderwijs geheel in eigen hand moet houden, of geheel vrij laten. De meeste lezers van deze rubriek weten al dat alles wat de overheid doet, verkeerd uit komt. Daarom is de eerste mogelijkheid die Vermeulen noemt nogal simplistisch. Als hij een verbetering wil bereiken, moet hij pleiten voor een volledige privatisering. Onderwijs is te belangrijk om het door de overheid te laten doen.In een libertarische maatschappij is het onderwijs dan ook helemaal privé.—————————– Op de site vindt u meer onderbouwde artikelen over dit onderwerp. Onder andere:OVERHEID WIL UW KINDEREN OPVOEDEN… www.libertarian.nl Bevrijd de gezondheidszorg en het onderwijs!www.libertarian.nl

Libertarische ISIL Wereld Conventie in Vilnius

Door op 05 juli 2003 om 07:59 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische ISIL Wereld Conventie in Vilnius |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze begint aanstaande zondig in Vilnius, Litouwen. Ons plan is om daarbij te zijn, en misschien af en toe vandaar uit u van een nieuwtje of commentaar te voorzien. In hoeverre dat lukt, hangt van allerlei zaken af. Bij voorbeeld hoe druk het is met besprekingen en hoe de verbindingen met het internet zijn. Zo zal ik door het verhinderd zijn van Sean Gabb mogelijk voor een lezing en een panel invallen. We zien wel. Over ongeveer twee weken hopen we de oude draad weer op te vatten. Mocht u ondertussen reacties of commentaar hebben, schrijf het hieronder, of bij het betreffende oorspronkelijke bericht.