Hij heeft een vage slogan bedacht en vraagt iedereen om "mee te doen".

Het is bijna niemand duidelijk waarmee mee te doen, of het zijn dingen die men toch al doet. Door de vaagheid kan er natuurlijk van alles wat te pas komt onder vallen.

In een vraaggesprek kwam naar voren dat hij hiervoor graag aanknoopt bij de populaire vermoorde president John Kennedy. Die gebruikte vaak de slogan: "Vraag niet wat je land voor jou kan doen, vraag wat jij voor je land kunt doen."

Het altruïsme druipt er van af. In onze socialistisch collectivistische wereld wordt steeds weer geprobeerd je duidelijk te maken dat je niet aan jezelf moet denken. Neen alle anderen zijn belangrijker dan jezelf.
Je hoort er nooit bijzeggen, dat als alle anderen zo denken, dat jij dan de belangrijkste persoon bent waarvoor ze alles moeten doen!

Op basis van deze altruïstische filosofie worden allerlei maatregelen van de overheid goedgepraat.

In de libertarische filosofie wordt het aan iedereen zelf overgelaten wat hij doet. En natuurlijk kan hij/zij het daarbij belangrijk vinden om dingen voor anderen te doen. Maar dat is dan zijn eigen keuze en zijn eigen waarde en daardoor, terecht, zijn eigen belang.