De Europese Conventie die de gang van zaken in de toekomst in de EU probeert te bepalen, heeft haar rapport met voorstellen gereed.

Het zal de lezer van deze Blog niet verbaasd hebben om op de voorpagina van de NRC te lezen: "Ontwerp-grondwet voor EU negeert eisen Nederland."
Wij hadden immers niets anders verwacht. Hoe kon je, als de voorzitter van die belangrijke Conventie al openlijk verklaart dat de EU zich van die "dwergen" (waaronder Nederland) niets moet aantrekken.

Op enkele punten wil met het vetorecht per land laten vervallen. Dat wil zeggen dat de kleine landen dan helemaal moeten doen wat de grote willen. Alleen als kleine kinderen tegensputteren (en lekker stoer doen) is dan nog mogelijk.

Ook willen ze voor een aantal misdaden in de hele Unie uniforme straffen gaan invoeren, onder andere voor "drugs". Vóór de groeiende invloed van de EU dachten we dat Nederland op de goede weg was om de drugsverboden af te schaffen. Een streven waar het libertarisme al jaren aan werkt.
Maar onder druk van o.a. Frankrijk, is die koers gewijzigd of minstens gestopt. Door de nieuwe Conventievoorstellen dreigt ook dat weer de verkeerde kant op te gaan. Toenemende misdaad zal één van de voorspelbare "onbedoelde consequenties" zijn. En dat terwijl Canada net van plan is om marihuana te legaliseren!

Zo zijn er nog meer punten. Mogelijk komen we daar bij gerede aanleiding nog op terug. Maar nu willen we weer pleiten voor het uittreden van Nederland uit die EU.
Nu is er waarschijnlijk een kans door de invoering van die nieuwe grondwet. Nu is er een punt waarop we kunnen zeggen "Genoeg is Genoeg!"

Laten we alles doen wat we kunnen om te stimuleren:
"Nederland uit de EU! NU!!"

1 REACTIE

Comments are closed.