We ontvingen een aantal opmerkingen/vragen over ons vorige stukje betreffende het eventueel in Nederland te houden referendum over de nieuwe Europese Grondwet. We zullen die diverse punten, verspreid over enkele keren, trachten te beantwoorden.

Waarom tegen "verkiezingen" en voor een "referendum"?
Goed opgemerkt, want in wezen is er inderdaad geen verschil. In beide gevallen worden stemmen geteld, en is het de bedoeling dat de meerderheid de minderheid (eventueel met geweld) dwingt te doen wat zij wil.

Maar nu spelen ook enkele andere zaken een rol.
Door een referendum wordt de beslissing direct bij de kiezers gelegd. De politici kunnen dus minder ritselen en raken iets van hun macht kwijt. Dat is positief. Dat is ook de reden waarom de politici er zo bang voor zijn. Bij het afhouden van een referendum gaan ze zelfs zo ver dat ze stellen dat de kiezer toch te dom is om over bepaalde zaken te oordelen. Dat kunnen zij alleen. Wel is de kiezer zo knap dat hij kan beoordelen op wie hij moet stemmen!

Vandaar dat men in het geval van de Europese Grondwet alleen maar een "raadgevend" referendum wil toestaan. Dit heeft het voordeel dat als de burgers dan vóór stemmen, hun macht groter wordt. Ze kunnen dan zeggen dat de burgers achter hun beleid staan. Stemmen ze echter tegen, dan zijn ze niet gebonden en kunnen ze aan het verhaal wel een draai geven om toch hun zin te doen.
Overigens zullen ze vele miljoenen euro’s (van het belastinggeld, ook van de tegenstemmers) besteden aan reclame en beïnvloeding van de burgers om hun zin door te drijven.

Het is nu al duidelijk dat door die nieuwe grondwet de macht van de Brusselse politici groter wordt, dat een klein land als de "dwerg" Nederland nog minder in zijn eigen tuintje te vertellen krijgt.

Daarom zou een referendum waaruit een voldoende aantal tegenstemmers komt, toch een signaal kunnen zijn en de politici misschien iets afremmen om ons nog meer te betuttelen.

Daarom zijn wij (met de kennis die we er nu over hebben) voorstander van DIT referendum en zouden we de show wel eens willen zien. Ideeën zijn zeer welkom op info@libertarian.nl

Zie ook:
http://www.libertarian.nl/actueel/actueel021104_140518.html

http://www.libertarian.nl/topics/project020205_1351.html

En de topic Het Verenigen van Europa zonder de Unie.