Op 22 mei pleitten we voor het afschaffen van het haatzaai-artikel in de Nederlandse Grondwet.

Naar aanleiding van vragen daarover, het volgende:

Het spreekt vanzelf dat wij niet voorstanders van haat zaaien zijn. We vinden ook dat het niet netjes is en dat het al vlug over de grenzen van fatsoen en hoffelijkheid heen gaat.
Maar daarom moet het nog niet bij de wet verboden worden. Het moet niet strafbaar zijn.

Daarvoor zijn allerlei rationele redenen aan te voeren, zoals bij voorbeeld:
– De haat heeft en tweerichting verkeer. Het "doelwit" kan zelf ook die haat hebben veroorzaakt of beïnvloed.
– Er is geen grens te bepalen wanneer iets wel of niet "haat" is
– Als iemand haat over X uitzaait, en X trekt zich daar niets van aan, dan lijdt X er niet onder en heeft dus geen schade. Pas als X er zich iets van aantrekt, voelt hij zich gekwetst, en dat is inderdaad geen leuk gevoel. Maar ook hier geldt dat het het meest kwetst, als er iets van waarheid in de beweringen zit.

Bij het zoeken naar meer degelijke gegevens kwam ik een interessant (lang) artikel tegen van Andrew Sullivan
Op http://www.andrewsullivan.comprint.php?artnum=19990926 dat zeker de moeite waard is voor degenen die iets dieper in de materie willen duiken.

Ook dit artikel pleit voor het "AFSCHAFFEN van alle haat wetten".
Waarmee we het dus eens zijn!