De vrede is in ieder geval nog niet bereikt.

Nu moeten we natuurlijk ook geen wonderen verwachten. Het is een land dat 30 jaar onder een zware moslim dictatuur van Saddam Hoessein heeft geleefd. Misschien moeten we wel 30 maanden wachten voor we een echt oordeel mogen of kunnen geven.

Toch is het goed om de berichten over het Midden Oosten die we van de media krijgen, kritisch te bekijken.
Eén van de punten dat de laatste dagen opvalt, is de meer dreigende taal in de richting IRAN. Dat was, is (??) één van de leden van de "as van het kwaad". Wat moeten we denken van die dreigende taal?

Over Irak valt op dat we horen over een soort continu stroom van één of twee gedode Amerikaanse soldaten per dag. Wordt dit aantal in totaal niet langzamerhand groter dan het dodental gedurende de "echte" oorlog?

Hoe gevaarlijk is de situatie met het totaal van 26 miljoen inwoners? Hoevelen daarvan zijn echt nog bereid om te sterven in de strijd tegen de Amerikaanse bezetter? Eén promille zou dan nog 26.000 personen zijn. Laat staan als het een hoger percentage is.

Er is nu een verkenningsmissie van het Nederlandse leger naar Irak om te onderzoeken of het veilig genoeg is om aan de bezetting mee te doen. Hoe krijgen die de juiste objectieve gegevens? En krijgen wij die te horen?

De toestand lijkt vooralsnog te onduidelijk en dus gevaarlijk.
De Nederlandse troepen kunnen beter thuis blijven!