We zagen de fotosessie op het bordes bij de koningin. Eerst dachten we dat er een vergissing in het spel was en dat ze de foto van de vorige regering lieten zien!
Maar bij beter kijken, en toen de kleur beter doorkwam, bleek toch de "vrouwfactor" te zijn opgevoerd. Er is zelfs een record aan vrouwen!

Nu hebben we niets tegen vrouwen. Als een vrouw voor een bepaalde taak beter is dan een man, dan graag. Maar als een vrouw een baan moet krijgen alleen al omdat het politiek beter uitkomt, dan is dat een zuivere vorm van discriminatie.

Verdere betudering van de foto toont aan dat ook de "Haagse factor" weer zeer versterkt is. Van het bedrijfsleven is weinig te merken. Een relatie merkte zelfs op dat het allemaal personen zijn die nog nooit een uur eerlijk werk hebben verricht.
Hij bedoelde daarmee dat ze allemaal in het verleden alleen maar ambtenaar-, commissie-, studie-, overheids-, gesubsidieerd werk hadden gedaan.
Nou dat is wel een beetje overdreven.

Maar wel is duidelijk dat de oude gevestigde, Haagse trend, waartegen in de tijd van Fortuyn zoveel protest was, weer helemaal terug is.

We verwachten dan ook in de toekomst gewoon "meer van hetzelfde".