Soms is spam hinderlijk en/of irriterend. Maar er zijn personen, ook onder libertariërs, die er bijna een drama van maken. Zelfs bedreigingen om aan de overheid te vragen om maatregelen te nemen, zijn niet zeldzaam.

Dit laatste moeten we natuurlijk zeker zien te voorkomen.
De overheid zal elk verzoek en elke mogelijkheid aangrijpen om er in te springen en dan de vrijheid van het Internet op allerlei manieren gaan beperken.

Laten we ons goed realiseren wat dat betekent. Laten we voorkomen dat de overheid van "ons" (!) Internet een chaos gaat maken.

Professor Tibor Machan heeft er een lezenswaardig stuk over geschreven. Zie op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL, News 28 May:

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art231