"Wij" zijn er trots op dat we een stuk woestijn in Irak mogen gaan bezetten.
"Wij"zijn door Engeland gevraagd om te helpen.
"Wij" spelen een belangrijke rol mee op het wereldtoneel.

"Wij" hebben wel geen geld genoeg voor ons eigen onderwijs, verkeer, gezondheidszorg,politie, misdaadbestrijding, AOW, WW, enz.

"Wij" gaan echter wel geld, energie, mankracht besteden aan lekker belangrijk doen.

Hoe kunnen we deze escapades nog stoppen? Er is al een verkenningsmissie naar de streek onderweg om te onderzoeken of het er wel veilig is. Kleine hoop dat die de nieuwe regering zullen adviseren dat "wij"beter thuis kunnen blijven omdat het er toch niet helemaal veilig is!

Hoe kunnen we dan de nieuwe regering van dat plan afbrengen?
En hen duidelijk maken dat ze al die energie beter kunnen besteden om in eigen land de zaak op orde te brengen?

Wie het weet mag het zeggen.

1 REACTIE

  1. Als de politici hun iegen vlees en bloed als kanonnenvlees naar het strijdtoneel zouden zien vertrekken, zouden het vermoedelijk wel tegen trachtten te houden.
    Dergelijke oorlogen zijn ipso facto uiterst antikapitalistisch. Zij venietigen immers kapitaal en menselijk leven.

Comments are closed.