<i>[We kregen het volgende aardige stuk toegestuurd. Het geeft aan welke toekomst we zouden kunnen verwachten als we niet waakzaam zijn. Dank aan SW.]</i>

Sinds de aanslagen van 11 september staat nationale veiligheid hoog op het verlanglijstje van menig Amerikaan. De overheid geeft miljoenen dollars uit aan recherche, politie, preventie en spaart kosten noch moeite om de Ameri
kaanse samenleving te beschermen tegen mogelijk nieuwe terroristische aanslagen op eigen bodem. Maar nauwelijks twee jaar later is het nog altijd een koud kunstje om één van de 2800 elektriciteitscentrales, 5000 luchthave
ns, 1800 federale waterreservoirs, 300000 oliebedrijven en duizenden andere kwetsbare plaatsen uit te schakelen.

De Amerikaan Jay Walker wil graag zijn steentje bijdragen om de veiligheid van zijn land te verhogen en de meest strategische plaatsen te beschermen.
Walker dankte zijn roem en fortuin aan Priceline.com, een veilingsite voor vliegtuigtickets en hotelreservaties. Maar hij zou wel eens in de geschiedenisboeken kunnen komen als de uitvinder van US Homeguard.

Het idee achter US Homeguard is even simpel als ingenieus. Walker is van plan een netwerk aan te leggen van duizenden webcams die op strategische, drukke en belangrijke plaatsen in heel Amerika geïnstalleerd worden. Die webcams zouden vervolgens ‘bemand’ (lees: in de gaten gehouden ) worden door een burgerwacht die daarvoor zo’n 10 dollar per uur zouden krijgen. Die kostprijs zou deels betaald worden door de overheid, deels door de bedrijven die gebruik maken van de dienst.

Volgens sommigen is het idee van Walker om een nieuwe nationale garde van internauten in het leven te roepen die vanachter hun pc het land dienen erger dan het probleem. Critici verwijten Walker dat hij de 11 september-paranoia uitbuit. Anderen stellen zich dan weer vragen bij de technische kant van het idee. Doordat het systeem afhankelijk is van het internet en andere technologieën stellen zij zich de vraag wat met hackers, elektriciteitspannes en andere mogelijke technische problemen.

Maar ondanks het skepticisme en de controverse hebben meer dan 10000 Amerikanen de Website van US Homegaurd al bezocht. een groot deel daarvan heeft ook al ingetekend om bijkomende informatie te ontvangen. Walker is ervan ov
ertuigd dat duizenden Amerikanen de veiligheid van hun land willen verzeker
en door op bepaalde momenten naar een webcam te zitten turen.

Het spreekt bovendien voor zich dat Walker ook zelf iets wil verdienen aan zijn revolutionair idee. De man is bereid zijn uitvinding voor 1 dollar te verkopen aan de Amerikaanse overheid, mits hij achteraf een soort van fixed fee krijgt op de omzet van US Homeguard. Tja, hij is en blijft ondernemer. ‘The American Dream’ bereik je niet via liefdadigheid, zoveel is zeker.

<i>[En daar is niets mis mee! Of wel ??]</i>

ZIE ook http://www.planetinternet.be/nl/magazine/nieuws/buitenland/article.jsp?art=3D127479

1 REACTIE

Comments are closed.