Gedurende de vergadering van de G8 komen regelmatig nieuwsberichten binnen. Zowel over de gebeurtenissen op die top, als over de rellen die plaats vinden door relschoppers.

Wat opvalt, is de belangstelling die Bush krijgt. Alles wat hij zegt of doet, wordt gemeld. En daar volgt dan heel vaak op de instemming die de andere "groten" betuigen bij de woorden van Bush.

Politici streven naar meer macht. Bush heeft door het Amerikaanse optreden in Irak getoond hoe machtig hij wel is. En daar hebben de andere politici dan ook respect voor.
Het is zelfs belangrijk dat Chirac en Schroeder een hand van hem krijgen!! Er wordt zelfs op gelet hoeveel seconden die hand dan wordt vastgehouden!

Het overgrote deel van de nieuwe plannen die de Amerikaanse President lanceert, betekenen meer overheidsinvloed. Geen wonder dat die anderen dan al vlug ja knikken.

Zo zijn er onder andere plannen voor:
– Meer ontwikkelingsgeld. Onder het motto:"Als veel geld niet blijkt te werken, dan moet je maar méér geld er tegenaan smijten.
– Meer geld voor aids bestrijding.
– Meer internationale controle op wapens. Dit dan inclusief de wapens waarmee eerzame burgers zich tegen boeven zouden kunnen beschermen. Boeven vinden dat fijn.
– Meer controle op drugsgebruik. De verloren oorlog tegen drugs moet geïntensiveerd worden. Resultaat zal zijn dat drugs duur blijven en de misdaad nog zal toenemen.

Dit is wat ik uit het binnenstromende nieuws heb onthouden. Er zal nog wel meer zijn. Als het interessant genoeg is, komen we daar nog op terug.

De voorlopige conclusie over wat zich op de top afspeelt, is niet erg gunstig.

Ons aller vrijheid wordt weer kleiner!

* * * * * * * *
Reacties of vragen over de publicaties op de HUBlog zien we graag tegemoet op info@libertarian.nl