Na de juichtonen bij de presentatie in Griekenland van de concept grondwet (in leer gebonden) is er nu in de Tweede Kamer over gedebatteerd.

Daarbij vallen direct drie dingen op:

De Nederlandse Premier Balkenende stelde duidelijk dat de regering vindt dat we deze grondwet maar moeten accepteren. Hij vergeleek het met een "bouwwerk, waaruit je niet zo maar steentjes kunt trekken, op straffe van ineenstorting van de hele constructie".
Hij had het ook kunnen vergelijken met een "mand appelen, waarin rotte appels zitten". Als je die er niet uithaalt, zijn er in een mum van tijd alleen maar rotte appels!

Bij het beschouwen van de verslagen over dit debat in de media valt op dat de inbreng van de politici in de Kamer hoofdzakelijk gaat over de te vergeven baantjes. De President, en de Commissarissen! Heeft dit iets te maken met carrière planning?

Heel belangrijk viel op dat er praktisch geen belangstelling was. De NRC schrijft over een "gapend lege publiek- en perstribune [bij] een onderwerp waarvan iedereen beweert dat het de toekomst van ons land en onze staat fundamenteel zal beïnvloeden."

We zien hier een demonstratie van de lethargie en de algemene mening dat je er toch niets aan kunt doen. "Ze (de politici) doen toch wat ze al lang bekonkeld hebben."

Met deze houding zullen we zeker niets bereiken. Laten we wakker blijven en trachten wat te doen!
De plannen van FREE EUROPE om een "Petitie voor uittreding uit de EU" te organiseren lijken een heel reële mogelijkheid om een begin te maken aan het terugdraaien van de huidige negatieve ontwikkelingen. We zullen u hier op de hoogte houden van dit project.

Bezoek ondertussen de site http://www.free-europe.org