We hebben de laatste paar dagen enkele keren ingehaakt op de actualiteit van het presenteren van het concept (in leer gebonden) van de nieuwe EU Grondwet.

Het inzien van de noodzaak van een actie om de schade te beperken van die Grondwet, zowel als van de EU zelf, blijkt uit een aantal reacties die we ontvingen. Zowel op de HUBlog als via e-mails.

De vraag is, WAT kunnen we doen?
Voor de hand ligt om te zorgen dat er bij het eventuele referendum heel duidelijk NEEN wordt gestemd. ALS we tenminste aannemen dat "stemmen" een oplossing is. We kunnen immers ook ons ongenoegen laten blijken als er bij voorbeeld maar 10 % opkomst is! Het referendum is voorlopig alleen nog maar "raadgevend".

Welk beleid op dit punt te bepalen, heeft pas zin als we weten dat er inderdaad een referendum komt. Dan kunnen we nog kiezen: werken aan het NEEN-stemmen, of aan het NIET-opkomen.

Voorlopig zouden we dus kunnen proberen te werken aan HET LATEN DOORGAAN van dat referendum. Dank zij Niek, heb ik gezien dat er op dit gebied op het internet al het nodige gedaan wordt. Zo is er al een actie voor een referendum aan de gang op: http://europeesreferendum.nl/ , (en vandaar uit zijn er links naar nog meer sites). Het zou goed zijn als meer bezoekers van deze HUBlog ook een onderzoek naar die sites zouden doen, en dan adviseren welke wel of niet geschikt zijn om mee samen te werken.

Op de net genoemde site is al een mogelijkheid om een oproep aan het parlement te ondertekenen. De tekst daarvan is:
"Europa denkt na over een Grondwet. Dat gaat alle burgers aan! De ondertekenaars vragen het Nederlandse parlement om een raadplegend referendum over de Europese Grondwet, zomogelijk tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen van 10 juni 2004."

Ik zie er geen probleem in, om die alvast te tekenen. (Als ik iets over het hoofd zie, graag commentaar). En dan ook ideeën en acties genereren om zoveel mogelijk anderen er toe te brengen om ook te tekenen.

Los daarvan staat de eerder genoemde "PETITIE" om uit de EU te treden. Daar kom ik een volgende keer op terug.