In de nieuwe Europese Grondwet wordt God (nog) niet genoemd.
Maar de NL-premier Balkenende, die "o zo tevreden is" ( BNdeStem) over die Grondwet, verlangt wel dat God in de definitieve tekst terechtkomt. Hij heeft al Polen, Portugal en Spanje aan zijn kant. Er is dus een kans, dat het hem zal lukken.
Net zoals het ook gelukt is om de zittingstermijn van de Europese President terug te brengen van 5 jaar, naar 2 x 2 ½ ( = 5 ! ) jaar. (Zie ook in deze HUBlog: President van Europa. op 18-06-2003)

Want er is nog verzet van Nederland. Balkenende zegt dat Nederland zal blijven vechten voor zijn vetorecht bij het vaststellen van de meerjarenbegroting.
Wel, als de formulering van dit punt nu met een "compromis" zodanig wordt aangepast dat Giscard d’ Estaing toch krijgt wat hij wil, en daarmee tevens het gezicht van Balkenende redt, is de zaak beklonken. Als Giscard dan ook nog God in de tekst smijt, kan de NL premier vol trots, met het gevoel van een "Founding Father" de grootheid van Nederland aan den volke vertonen.

Het volk blijft dan achter met weer minder vrijheid en zal de komende jaren de lasten daarvan ondervinden.

Het wordt tijd ons meer te oriënteren op de manier waarop Nederland uit deze EU kan treden.