Een leger is er om het land te verdedigen tegen buitenlandse aanvallen. Na de val van de Berlijnse muur en het in elkaar klappen van de Russische communistische macht, is het gevaar van een dergelijke aanval tot bijna nul teruggebracht.

Dat wil logisch geredeneerd zeggen dat we geen leger meer nodig hebben. Dat hadden politici en legertop ook al jaren geleden door. Maar ze wilden toch dit machtsapparaat niet kwijt en gingen andere taken zoeken. "Vredesmissies" werden uitgevonden en aan den volke als belangrijk verkocht.
"Nederland speelt op het wereldtoneel zijn rol mee!"

Op dit moment moeten er in het leger grote bezuinigingen plaats vinden. Er is sprake van 9 à 10 duizend ontslagen. (Van de totaal 70.000)

Is dit niet een pracht gelegenheid om het hele leger op te heffen?
Nederland, en België ook, zouden daardoor miljarden euro’s kunnen sparen. Geld dat niet van de belastingbetaler opgeëist hoeft te worden en/of desnoods gebruikt kan worden voor gezondheidszorg, infrastructuur, en dergelijke zaken. (Al vinden we dat ook dat door de particuliere sector verzorgd hoort te worden.)

De "verdediging" van het land kan dan, zo nodig, geregeld worden door afspraken met de Verenigde Staten. Die hebben we nu immers ook nodig. Als er in Europa ergens een conflict is (Balkan) dan kunnen al die Europese staten niets doen zonder de hulp van Amerika. Dus dat verandert niets.

We kunnen een voorbeeld nemen aan Costa Rica. Dat land heeft ook geen leger en niemand heeft er daar problemen mee.

1 REACTIE

  1. Wat interessant. Dat wist ik helemaal niet. Weet jij hoe Costa Rica e.e.a. geregeld heeft? Hebben zij bv. een deal met de VS? Betalen ze die beschermingsgeld?

    Ik herinner me wel eens dat jaren geleden een Belgische politicus (maar dat kan dus erg onjuist zijn) in een discussie over het afschaffen van ’s lands leger zei dat alleen Denemarken ooit eens besloten had zijn leger af te schaffen maar dat het dan ook niet lang geduurd heeft of ze werden aangevallen en bezet.

    Ik vraag me dus af wat Costa Rica aan maatregelen heeft genomen als bescherming tegen zijn buurlanden of tegen een aanval van op zee.

    Groeten,
    M

Comments are closed.