In de NRC van afgelopen woensdag werd door Hetty van Rooij goed weergegeven hoe in Nederland de feitelijke toestand is ten opzichte van de EU en de nieuwe Grondwet:

"De conventie schrijft dat ze nu "namens de burgers van Europa" haar werk gedaan heeft. Maar het zal de burger allemaal een zorg zijn. Hij krijgt niets te zeggen over de toekomstige EU-voorzitter en evenmin over de samenstelling van de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Het Parlement lapt hij aan zijn laars, getuige de lage opkomstcijfers bij Europese verkiezingen."

Dat dit inderdaad zo is, merk je heel vaak als je over de EU in gesprek komt. De opmerking: "Och, daar kun je toch niets aan doen" hoor je bijna dagelijks.
Tot mijn positieve verrassing werd dit zelfs door het NOS nieuws op de TV bevestigd. Ook de betutteling vanuit Brussel werd daarbij aan de kaak gesteld. Met als voorbeeld de "Europese wet op de gehaktbal".

Toch zouden we ons kunnen afvragen of we inderdaad niets kunnen doen. Of ligt hier een kans voor vrijheidsminnende mensen om deze negatieve machtsconcentratie ontwikkeling tegen te houden of er een einde aan te maken?
We hebben de kans dat er een referendum over die nieuwe grondwet komt. Kunnen we daar wat mee doen? Of is het plan voor een "petitie" daarvoor beter geschikt? Of beide middelen aangrijpen?

In ieder geval is het nuttig dat zoveel mogelijk personen deze negatieve ontwikkeling gaan beseffen. Laten we daarom elke gelegenheid aangrijpen om dit uit te dragen.

Ammunitie hiervoor vindt u volop op de site van FREE EUROPE: http://www.free-europe.org

P.S. U weet toch dat u ook een mooi “FREE EUROPE” T-shirt op die site kunt bestellen?