Het is de gewoonte om op de Libertarische ISIL Wereldconventie een openbare verkoop te houden van producten die daarvoor ter beschikking zijn gesteld. De opbrengst komt dan ten goede aan de organisatoren.

Vaak kun je daardoor aardige dingen te pakken krijgen die je nergens anders meer kunt vinden.

Dit jaar (Conventie in Litouwen) is dit uitgebreid tot een openbare verkoop op het internet. Daaraan kan dus iedereen meedoen.
Dit dank zij de website van e-libertarian die Henry Sturman hiervoor ter beschikking heeft gesteld.

Zelfs als je niets wilt kopen, is het toch aardig om die site eens te bezoeken om te zien wat er wordt aangeboden. En wie weet . . . . !!!

De Openbare Libertarische Verkoop is op:

http://www.elibertarian.com/free-market