Door de nieuw in te voeren tabakswet wil de overheid nu bepalen waarin privé eigendommen wel of niet gerookt mag worden. Onder andere krijgen restaurants een totaalverbod. De eigenaar heeft er niets meer over te zeggen. Wat wordt de volgende stap?

Als niet-roker vind ik het prettig als er in mijn buurt niet wordt gerookt. Maar toch verzet ik me fel tegen deze nieuwe inbreuk op het eigendomsrecht. Het is aan de eigenaar om te bepalen wat er in zijn etablissement gebeurt. En voor dat recht komen we op.

Daarom, ook niet-rokers, steun de actie van "FORCES Nederland" door op hun site een petitie te ondertekenen die aan de nieuwe regering zal worden aangeboden. Zie http://www.forces-nl.org
Of het helpt, weet je nooit. Maar in ieder geval kunnen we laten merken dat niet iedereen gediend is van deze verdere inbreuken op onze privacy.

Hier volg (een deel) van wat Forces er zelf van zegt en de tekst van de petitie.:

—————————————— Forces:

Zoals iedereen weet, is was er inmiddels een nieuwe regering.

Wat iedereen óók weet is dat er sinds kort een tabakswet door Minister Borst door het parlement is gejaagd waarin, naast de bekende waarschuwingen op sigarettenpakjes, diverse acties tegen de rokers in Nederland worden voorbereid. De maatregelen betreffen het rookvrij maken van alle openbare ruimten en bijeenkomsten, de trein, poppodia en ook daar waar het het meeste pijn doet: op de eigen werkplek. De kans dat hele bedrijven rookvrij worden gemaakt is overduidelijk aanwezig.

Via deze petitie wil Forces Nederland de nieuwe regering vragen deze nieuwe tabakswet terug te draaien en ook de waarschuwingen weer van de tabaksproducten te verwijderen.

De tekst van de petitie zal als volgt luiden:
—————————————————————

Geachte regering, parlement,

Op 16 april 2002 stemde de Eerste Kamer vóór een nieuwe Tabakswet, die als bedoeling heeft de rokers in Nederland via drukmiddelen er toe te brengen het roken op te geven en de omgeving te beschermen tegen omgevingsrook.

Inmiddels zijn de eerste gevolgen van deze wet al te merken. Een groot deel van de bevolking, rokers en niet-rokers, heeft met ontzetting gereageerd op de opdringerige en betuttelende waarschuwingen op de sigarettenpakjes. Hetzelfde geldt voor het voornemen van Minister Borst om roken in pop podia te verbieden.

Meerdere maatregelen worden in de Tabakswet aangekondigd die het roken verder moeten ontmoedigen, waaronder de invoering van de rookloze werkplek.

Ondergetekenden, rokers en niet-rokers, verzoeken u met klem de genoemde Tabakswet in de huidige vorm terug te draaien en de waarschuwingen van de tabaksartikelen in deze vorm te verwijderen.

Niet alleen betekent deze wet een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, maar bovendien gaat de wet uit van verkeerde uitgangspunten met betrekking tot de schadelijkheid van omgevingsrook. Deze schadelijkheid is nooit afdoende wetenschappelijk bewezen: het onderzoek waarop de beweerde carcinogeniteit van omgevingsrook is gebaseerd werd in 1998 door een Amerikaanse rechter voor het belangrijkste deel naar de prullenbak verwezen. Ook een grootscheeps onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1998 kon geen significant verband tussen omgevingsrook en longkanker aantonen.

Wij hopen dat u gevolg wil geven aan deze oproep.

Met vriendelijke groet,
http://www.forces-nl.org

1 REACTIE

  1. gezocht rokers, die willen meewerken aan een medisch marktonderzoek. Het is een telefonisch onderzoek en duurd ongeveer 40 min. U krijgt er 20 euro voor.Intresse??mail me op Holland2@qqfs.com

    M vr gr
    mac

Comments are closed.