"Medewerkers AH opnieuw in de fout"

En dan volgt het verhaal dat de twee medewerkers die het vorig jaar een winkeldief overmeesterden, er nu weer een hebben gevangen. Maar ook deze keer hebben ze hem pijn gedaan en de boef deed aangifte. De boevenvangers werden ingerekend en vastgezet.

Nu hadden deze medewerkers de vorige keer "excessief geweld"gebruikt. Ze hebben toen de man nog geslagen toen hij al door de politie was ingerekend. (Keek de politie even de andere kant op?). Dat is natuurlijk niet goed te praten.

Of dit nu ook is gebeurd, staat niet in het persbericht. Misschien wel, misschien niet. Maar wat weer opvallend is, is dat ook deze krantenkop weer suggereert dat de arme boef heeft moeten lijden door geweld van personen die hun eigendom trachtten te verdedigen. Het lijkt wel of het onfatsoenlijk is om je eigendom te verdedigen. Misdadigers maken daar gretig gebruik van.

De libertarische filosofie zegt dat ieder zijn eigen lijf en goed mag verdedigen. Daarbij mag je, moet je meestal, geweld gebruiken. De stelling is dat dat niet meer geweld mag zijn dan noodzakelijk om jezelf en je goed veilig te stellen. Dat klinkt redelijk. Edoch, wie bepaalt dat in de hitte van de strijd? Als de adrenaline en de angst door je bloed kruipen, dan sla je gewoon zo hard je kunt, en met het eerste het beste wapen dat je ziet. En terecht mijns inziens.

Het wordt tijd dat we, en vooral de overheid speelt hier een rol, de boeven duidelijk maken dat ze groot gevaar lopen als ze trachten aan het eigendom van een ander te komen.

** * * * * * * * * * *
Over het Recht op zelfverdediging vindt u op www.libertarian.nl een keur van artikelen. Zie o.a.
http://www.libertarian.nl/actueel/actueel20011104.html