"Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in een beladen uitspraak bepaald dat positieve discriminatie in het onderwijs blijft toegestaan. De Amerikaanse Grondwet verbiedt “niet het beperkt op maat gesneden gebruik van ras bij toelatingsbeslissingen in het onderwijs”, zei rechter Sandra Day O’Connor." NOS-Nieuws.

Wij hebben al vaker gesteld dat "discriminatie", dat wil zeggen "onderscheid maken", niet strafbaar mag zijn. Iedereen discrimineert de hele dag, bij elke keuze die hij maakt.
Ieder mens is een individu en elk individu is anders, met andere voorkeuren en andere weerstanden.
In een libertarische samenleving mag iedereen in vrijheid zijn eigen keuzen doen, zo lang hij dezelfde rechten van anderen daarbij niet schendt.

Maar een voor een overheid, een rechter of een overheidsinstelling (school/universiteit/ politie/etc) hoort iedereen gelijke rechten te hebben.
Een overheid mag geen onderscheid maken, niet positief en niet negatief, tussen personen met een verschillende huidskleur, geslacht, religie of wat dan ook. Positieve discriminatie is ook discriminatie en in beide gevallen wordt er iemand benadeeld. En het is ook nog in strijd met de grondwet!
Vandaar dat alle "wettelijk opgelegde "quota systemen" afgekeurd en afgeschaft moet worden.

Hieronder hoort uiteraard ook de huidige overheidsvoorkeur voor vrouwen. Politici kunnen wel de mond vol hebben over Waarden en Normen, maar zolang ze dergelijke quota-systemen aanhangen blijven ze zelf immoreel bezig.

De uitspraak van het Hoge Gerechtshof in Amerika zal ook invloed hebben op de politici in Nederland, België, de EU. Het zal hen sterken om nog immoreler te worden. Ik vrees dat we hier nog jaren last van zullen ondervinden.

***
Over discriminatie /emancipatie / rechten kunt u een keur van artikelen vinden op de sites www.libertarian.nl en www.libertarian.to, waaronder
http://www.libertarian.nl/actueel/actueel020328_1836.html (spoedloket bedrijven)
http://www.libertarian.nl/actueel/actueel020325_1531.html (art 1 verdwijnen)
en de artikelen van Wendy McElroy:
http://www.libertarian.to/topics/overview.php?id=045