In 2004 is het 200 jaar geleden dat Richard Cobden in Manchester geboren is. Daarom hebben LIBERTARIAN INTERNATIONAL< LIBERTARIAN ALLIANCE en het LIBERTARISCH CENTRUM besloten om 2004 uit te roepen tot HET JAAT VAN RICHARD COBDEN.

Richard Cobden heeft een belangrijke bijdrage geleverd om tot een vrije markt te komen. Net als ook zijn tijdgenoot Frederic Bastiat.

Over de hiermee in verband staande acties hopen we u tijdig te kunnen informeren.
Mocht u zelf al ideeën, wensen, commentaren hebben, laat ons die dan weten.

Onder andere zullen we op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING Convention, (die in Nederland zal plaats vinden) speciale aandacht aan Richard Cobden wijden.

Over Cobden kun je een heel goed artikel vinden op de site van L I ( 9 april 2003):
"RICHARD COBDEN, Creator of the Free Market" by John Chodes
Zie: http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art149