Bij deze noodzakelijke bezuinigingsoperatie moet er in Nederland
ook op “cultuur” bezuinigd worden.
U hoeft zich echter geen zorgen te maken. De cultuur gaat gewoon door!

Wat ze bedoelen is natuurlijk dat er minder van uw belastinggeld
via de overheid naar allerlei instellingen kan gaan. Instellingen
die toneel of uziekvoorstellingen geven, schilderijtjes kopen en
tentoon stellen, sport edrijven enz.

Het is ook helemaal niet nodig dat uw geld op deze manier wordt
rondgepompt. U kunt best zelf bepalen aan wie u uw geld wilt besteden.

Daarom kan het Ministerie van Cultuur het beste helemaal worden
afgeschaft. Er is dan ook geen (belasting)geld meer nodig voor
al die ambtenaren en politici u bepaalt zelf wat er met uw geld
gebeurt en uw belasting kan bovendien met een evenredig bedrag
worden verminderd.

In een libertarische samenleving zou dat zo het geval zijn.