Hillary Clinton heeft een boek geschreven over haar jaren
in het Witte Huis.

Het wordt algemeen aangenomen dat Hillary ambities heeft om
President van Amerika te worden. Dit lijkt voor de eerstkomende verkiezingen (2004) niet zo eenvoudig omdat Bush op dit moment
zo sterk in het zadel zit, dat hij moeilijk te verslaan zal zijn.
Maar dan 2008!!

De publicatie van dit boek kan dan ook een belangrijke stap op
die weg zijn. Wat erg opvalt, is hoe de media aan die promotie
meewerken. Het boek wordt breeduit in de pers genoemd,
op de TV krijgt ze alle aandacht die maar kan wensen, en de over
de eerste verkoopcijfers wordt hoog opgegeven.
Als kritiek, en over de onjuistheid van deze cijfers zien we echter
ook berichten. Zie bij voorbeeld op de Libertarian International site:
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art264

Hillary is op een internationale tour, ook naar Nederland,
om haar boek te promoten. Daarbij maakt ze van de aandacht van
de pers graag gebruik om zich ook met de politiek te bemoeien.
Zo ventileerde ze naar de pers dat ze eiste dat Bush meer
duidelijkheid moest geven over de massavernietigingswapens die
in Irak zouden zijn, omdat dit “cruciaal is voor de geloofwaardigheid
van Amerika in de toekomst”.

Zij is een gevaar voor de toekomst van Amerika en van de wereld.
Het is goed om de verdere ontwikkelingen kritisch te volgen,
en er voor te waarschuwen.
We zullen van de socialistisch getinte pers wel nog veel meer
over Hillary en haar ambities horen.