De allereerste lezing op de Libertarische wereldconventie in
Vilnius werd gehouden door Jan Narveson.
Hij is filosofie professor aan de Universiteit van Waterloo in
Canada. Hij is de schrijver van het bekende boek:
“The libertarian Idea”, waarvan hij op de conventie de nieuwste
uitgave presenteerde.

Narveson belichtte het begrip “moraliteit” en de vraag welke
delen in de maatschappij zouden “afgedwongen” mogen worden.

Het zal u niet verbazen, dat in een morele maatschappij alleen
maar regels mogen worden afgedwongen om te voorkomen en/of te
herstellen de schade die het ene individu het andere heeft
aangebracht. De democratie, in zoverre daarin een meerderheid
aan een minderheid haar wil oplegt om bepaalde doelen te bereiken,
is dan ook immoreel.
Het kapitalisme, een systeem waarin alle onderlinge handelingen
plaats vinden op basis van vrijwilligheid, is daarom een veel
moreler systeem dan alleen een democratie.
“Kapitalisme is respect voor mensen”.