Het "National Bureau of Economic Research" heeft het zelf gezegd!

De recessie die in maart 2001 begon was in feite al over in november van hetzelfde jaar. Maar nu tonen de cijfers het pas goed aan.

Toch waarschuwt de "Daily Reckoning" dat het wel gek is.
De groei van het GNP stelt niets voor, in tegendeel. De werkloosheid groeit nog steeds, en nationale schulden stijgen nog.
Normaal zou zijn dat schulden dalen in een recessie. Normaal zou zijn dat consumenten minder kopen en hun schulden verlagen.
De winsten van bedrijven zijn nog steeds erg laag, maar de meeste mensen handelen nog alsof er niets aan de hand is. De Financial Times schrijft in dit verband dat de aandelen koersen ten opzichte van de winsten in het algemeen "bubble-achtige" waardes hebben.

Het gevaar van deflatie – dalende prijzen, winsten, lonen en aankopen en stijgende schulden – zoals in de jaren dertig, is dan ook nog niet voorbij.

De Daily Reckoning waarschuwt dan ook om verstandig met je geld om te gaan.
De recessie mag dan al over zijn, maar ze is nog niet afgelopen

De dollar en de euro schijnen een evenwicht gevonden te hebben op de koers Van $ 1,11 en goud schijnt weer een bodem gevonden te hebben op $ 343
(Zie grafiek op MAIN van http://www.libertarian.to

Daily Reckoning "adviseert" (ook maar een gevoel!!) om dollargebonden zaken te verkopen en goud te kopen.