Doug den Uyl analyseerde op de libertarische wereldconventie
in Litouwen het begrip “vrijheid” en de noodzakelijkheid of
wenselijkheid ervan.

Doug den Uyl is onder andere VP van het “Liberty Fund”,
een organisatie die meer dan 100 lezingen per jaar organiseert.

In zijn lezing concludeerde hij onder andere dat mensen in een
samenleving vrijheid nodig hebben om welvaart te scheppen en
gelukkig te zijn. Dat betekent dat mensen vrij moeten zijn om
datgene te kiezen wat ze zelf willen, en niet gedwongen moeten
worden om (een deel van) hun productie af te geven.
Ook niet als dat voor een zogenaamd “goed doel” is.
Gedwongen worden om voor een goed doel te betalen, heeft niets
te maken moreel bezig te zijn.

De mens is een sociaal wezen en moet vrij zijn om ethisch te
kunnen handelen. Vrijheid is een waarde op zichzelf!