Dit was één van de stellingen die Yuri Maltsev op de libertarische wereldconventie in Litouwen hanteerde in zijn beschouwingen over de
ontwikkelingen van de economie in Oost Europa.

Yuri Maltsev is een Rus die voordat hij naar Amerika vertrok als
econoom werkte als “chief consultant of the USSR Bank for foreign
trade” en als zodanig ook meewerkte aan het hervormingsprogramma van President Gorbachev’s “perestrojka”.

Een maatschappelijk stelsel dat afwijkingen van het kapitalisme
toestaat, komt vroeg of laat in een socialistisch stelsel terecht.
Daarin zijn dan twee mogelijkheden:
Of je komt terecht in een BUREACRATISCH stelsel zoals de Sovjet Unie,
Of in een Nazi stelsel waarin je wel zogenaamd privé eigendom hebt,
maar er niets over te zeggen hebt. Het is een fascistische economie.
De eigenaar is eigenlijk maar een “bedrijfsleider”en geen “ondernemer”

Beide stelsels leiden op den duur naar de afgrond.
Alleen in het kapitalisme is elke transactie een win-win situatie,

Het is belangrijk dat de oost Europese economieën <i>en ook de westerse!!</i> zo
snel mogelijk overschakelen naar een echt kapitalistisch systeem.
(Net als links verkeer ook in een klap moet overschakelen op rechts verkeer. Geleidelijkheid zou ook daar een ramp zijn)

Hij ziet ook op den duur geen verbeteringen in Rusland als die door een
massamoordenaar als het ex-hoofd van de KGB, Poetin tot stand gebracht
moeten worden. Poetin blijft een groot gevaar.