Er is weer heel wat te doen over de macht van de aandeelhouder.
Dit is wel een heel duidelijke demonstratie van de fascistische
toestand in onze maatschappij.

Onder een fascistische toestand verstaan we een situatie waarin
er wel een “nominaal” eigendomsrecht is, maar waar de overheid
precies bepaalt wat je er mee mag doen. Je bent dus bij voorbeeld
eigenaar van een bedrijf, maar de overheid bepaalt of en waar je het bedrijf mag vestigen. Wat je hoe mag produceren, wie je in dienst
mag nemen en hoeveel je het personeel moet betalen en wanneer
je ze mag ontslaan. Hoe lang ze mogen werken, hoeveel vakantie
je moet toestaan, en nog tientallen andere voorschriften.

Maar je bent wel “eigenaar”!
Dat geldt ook voor aandeelhouders. Want die zijn immers de eigenaar
van een bedrijf. Voor aandeelhouders zijn er in het verleden zoveel
wetten en regels gekomen, dat ze inderdaad bijna niets meer in hun
bezit te vertellen hebben. Velen zien daardoor hun aandelen puur als een “belegging”. Ze voelen zich niet eens meer “eigenaar”.

Door al die ingrepen blijken er veel ongewenste toestanden
te ontstaan. (unintended consequences). Dus nu moeten er weer andere maatregelen komen. De aandeelhouder moet meer te zeggen krijgen.
Daarvoor is er een commissie Tabaksblad aan het werk geweest,
die nu met een hele serie (140 !) aanbevelingen of richtlijnen komt.
Een opvallende opmerking daarover was dat die richtlijnen (nog) niet
verplicht zijn, maar oh wee als je ze niet nakomt. Dan moet je je
verantwoorden!!

In die richtlijnen zitten weer een hele boel andere dingen die de
aandeelhouder/eigenaar weer niet mag. Hij mag bij voorbeeld
bestuurders geen opties meer geven, hij mag bestuurders maar voor
maximaal vier jaar benoemen, hij mag niemand tot commissaris benoemen die al op vijf andere plaatsen commissaris is, enz.

Er bestaat al lang geen eigendomsrecht meer. En het ziet er voorlopig
niet naar uit dat we dat kunnen herstellen. In een libertarische samenleving zou de ondernemer geen last van dat alles hebben.
Het libertarisme heeft nog een lange weg te gaan.
—————–
Op de site vindt u uitgebreide beschouwingen over eigendomsrechten.
Onder andere van Friedman en Narveson. Zie ook:
http://www.libertarian.nl/topics/individuele_rechten.html#3