Hoewel Hans Hermann Hoppe niet pleit voor een monarchie, verdedigt hij wel dat een monarchie een groot aantal voordelen heeft boven een democratie.

Hij is professor aan de Universiteit van Nevada in Las Vegas en de schrijver van de, al in veel talen vertaalde, bestseller:”Democracy, the God that failed”. Hij heeft samengewerkt met Murray Rothbard, en wordt vaak als diens “opvolger” gezien. Hoppe is voorstander van een maatschappij waarin vrijheid heerst en gebaseerd is op “natuurlijke orde”. In die wereld spelen verzekeringsmaatschappijen een zeer belangrijke rol.
Allerlei zaken die nu de overheid (slecht of niet) doet, worden veel beter gedaan door verzekeringsmaatschappijen.
We zien bij voorbeeld nu in onze wereld dat de overheid (politie) praktisch niets doet om gestolen goederen terug
te vinden. Het brengt voor de overheid immers ook niets op.
Een verzekeringsmaatschappij zou zeker haar best doen om zowel de dief te vangen als de buit terug te vinden. Ze heeft daar immers zelf profijt van. Ook zouden ze het (verdedigings)
wapenbezit aanmoedigen omdat aangetoond is dat dit het aantal
misdaden verlaagt, en daardoor ook de verzekeringskosten weer lager uitkomen.

En zo had Hoppe nog een groot aantal zeer interessante ]voorbeelden. Zijn boek is beslist een aanrader zo niet een “must reading”. Het is mij niet bekend of er aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt en of er iemand is die daar belangstelling voor heeft. Zo ja, laat het dan weten.

13 REACTIES

 1. Het is interessant to zien dat in de Verenigde Staten van Amerika velen voorstander zijn van een wijd verspreid wapenbezit.

  Men gaat hierbij meestal voorbij aan het contra-argument dat 9 van de 10 wapens gebruikt worden voor een doel waarvoor zij niet aangeschaft waren ( inbreker bemachtigt wapen en schiet er mee op iemand, klein kind krijgt wapen te pakken, boze vrouw vermoordt haar echtgenoot met wapen, schooljongen vermoordt aantal leerlingen en docenten met wapen.)

  Sommige Amerikanen vertellen mij dat zij al op twaalfjarige leeftijd hun eerste wapen ontvingen van hun ouders.

  Het uitgebreide wapenbezit in de Verenigde Staten schijnt tot een groter aantal slachtoffers te leiden

  dan bij een stringenter beleid het geval zou zijn.

 2. Ik denk dat Hugo deze keer niet de goede getallen heeft.

  Het misbruik is zelfs veel lager dan 1 op de tien.

  Zie hiervoor een recensie op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL

  http://www.libertarian.to/N

  over een boek van John Lott: "The Bias Against Guns"

  Daarin worden de echte feiten genoemd en overduidelijk aangetoond dat hoe minder wapens, hoe minder de mensen zichzelf mogen verdedigen, hoe meer misdaad. Misdadigers weten altijd wel aan wapens te komen.

  Zie ook de artikelen van Derek Bernard op dezelfde site via de MAIN naar Topic: Self Defence.

 3. yoooo sletje

  hoe issie?? ben je al druk bezig met gesch?? nee?? mie toen’t

  kusss lik lebber mij

Comments are closed.