IS DE REVOLUTIE BEGONNEN?

In Frankrijk is een groep jonge mensen begonnen met te protesteren tegen het linkse geweld. Toen ze in Parijs een demonstratie organiseerden, kregen ze 100.000 mensen de straat op!

Lees het belangrijke artikel van de Wall Street Journal op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site:
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art322

De nieuwe groep noemt zich: “Liberté, j’ecris ton nom,” (Vrijheid, ik schrijf je naam) en één van meest naar voren tredende personen is Sabine Herold.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling wordt ook in het Duitse Magazine "eigentúmlich frei" hierover gepubliceerd en de vraag gesteld of en hoe in Duitsland en andere landen tot dezelfde successen te komen. Het blad plaatst dan ook een oproep voor het vormen van libertarische groepen op de universiteiten en hogescholen.

Dit lijkt een uitstekend idee. Waarschijnlijk is het nu in deze (vakantie)tijd niet het juiste moment om daar in Nederland/België ook over te beginnen. Maar omdat het zo belangrijk is, vraag ik u toch al vast naar uw mening, advies en eventuele medewerking.

1 REACTIE

Comments are closed.