Het is interessant om te volgen hoe Tony Blair zijn positie tussen Amerika en Europa probeert uit te buiten.

Hij is de beste Europese vriend van George Bush. George kan Tony goed gebruiken om Amerikaanse invloed op de EU uit te oefenen.
Bovendien heeft George, die graag de Amerikaanse verkiezingen wil winnen, Tony nodig om hem te helpen uit het Irak probleem van de misleidende informatie over massavernietigingswapens. Dit geeft Tony macht in handen naar de Amerikaanse kant.

Aan de andere kant zijn de EU collega’s van Tony, Helmut Schröder en Jacques Chirac er op gebrand dat Engeland zoveel mogelijk meespeelt in alle EU plannen. Dat geeft Tony troeven in handen ten opzichte van deze beiden.

Met dit in het achterhoofd zijn een groot aantal van de uitspraken van Tony beter te begrijpen.
Of het hem lukt zijn wens om President van Europa te worden hiermee in vervulling te brengen, staat nog te bezien.