Dr. Algirdis Degutis, is medewerker van het Instituut voor
Cultuur, Filosofie en Kust in Vilnius.

Hij toonde op de wereldconventie aan dat globalisatie, dat
wil zeggen vrije handel over de hele wereld, zoveel goed deed
en zoveel welvaart brengt, dat geen enkel (eerlijk!) persoon
daar ook maar tegen kan zijn.

Het eerste wat tegenstanders zouden moeten leren begrijpen dat
elke vrije (handels)-transactie een voordeel brengt voor beide
partijen. Beide kiezen voor die toestand die ze als een verbetering beschouwen. De een heeft liever het product dan het geld, de ander
wil liever het geld hebben en geeft daarvoor het product af.
Het is een continu keten van win-win processen.

Ook is belangrijk in te zien dat “marktdag” compleet verschillend
is van “politieke macht”. De één is vrijwillig, de ander is dwang.

Tegenstanders van globalisatie zijn vooral personen die hoe dan
ook en ongezien “anti-Amerika” zijn, of personen die elke (zelfs geringe)
ongelijkheid als een onrechtvaardigheid zien die “gelijkgetrokken”
moet worden.

20 REACTIES

 1. Globalisatie .

  Letterlijk betekent globalisering :” verspreid raken over de hele wereld.”

  Globalisering wilt zeggen dat er steeds meer en meer bindingen komen tss verschillende landen ,dus eigenlijk bindingen in heel onze samenleving, deze bindingen zijn vooral positief voor de rijken , zij worden door de globalisering als maar rijker. Globalisering heeft ook tal van negatieve kanten , de globalisering zorgt onderandere voor een nog grotere kloof tussen arm en rijk , er wordt ook steeds minder rekening gehouden met de natuur enz …, want globalisering heeft als doel zoveel mogelijk winst maken.

  Globalisering speelt zich in de eerste plaats af op economisch vlak, namelijk de internationalisering van de economie. Onder invloed van de liberalisering en deregulering vervagen de regionale en nationale grenzen steeds meer ,de mens word gestort in de wereldomvattende eenheidsmarkt die in het bezit is van multinationals, dit betekent dus dat de mensen steeds meer bezig zijn met uitbreiden van economie en bevordering van het land maar niet meer bezig zijn met de essentie , “de mens” , de mens stort zich meer en meer in de arbeid en vervreemd daardoor steeds meer vanzichzelf . Marx zegt dat de mens zich terug moet bezig houden met zichzelf hiemee bedoelt hij voorzien in je eigen noden , werken voor je eigen behoefte zijn en dankbaarheid tonen voor zijn schepping .

  Als tweede heb ik aanspraak gedaan op de tekst van wto , hier spreekt met over ecologische problemen zoals het boeikaseffect , het ozongat dat steeds maar groter word en de erosie die de laatste jaren een steeds globaler karakter gekregen hebben . De verscherpte concurrentie en de strijd tussen landen onderling om buitenlandse investeringen aan te trekken leidt vaak tot een lakse toepassing van milieuvoorschriften.De globalisering lijkt dus een negatief effect te hebben op ons milieu. Dat het zover moest komen, komt ook een deel door de politiek die de globalisering niet goed in handen kan houden ( bv . de procuctie van wapens )

  De principes van de globalisering vindt men ook terug in het culturele leven. Globalisering komt dus ook voor in de huisgezinnen. Enerzijds doordat de economische en ecologische globalisering invloed heeft op de levenswijzen van de wereldbevolking .De mensen gaan dus steeds maar vaker door de economie opgelegde globalisering van culturen aanvaarden . BV dure auto’s , merkkleding en goed betaalde jobs worden de must . De globalisatie creëert dus steeds maar nieuwe globale behoefte, dit is verwestering, de mens wordt dus een egocentrisch wezen . Eigenlijk zou de mens unique moeten zijn , met zijn eigen gedachte . ik heb hier aanspraak gedaan op het communitarisme ( charles taylor), waarin je merkt dat het communitarisme tegen globalisatie is .

  Ze beweren ook dat de wetenschap waardevrij is maar dit is niet zo want de wetenschap helpt de globalisatie om vooruitgang te maken . Door nieuwe wetenschappelijke snufjes gaat de economie er weer op vooruit , een duidelijk voorbeeld is de gsm , eerst bellen toen sms jes en nu al zelfs foto’s , de bedrijven geven grote sommen in de handen van enkele wetenschappers en deze zorgen voor een nog spectaculairder voorwerp .Dus de wetenschap geeft eigenlijk de wereld in de handen van de grote bedrijven of liever is in handen van grote bedrijven

 2. Wat een mooi stuk, alleen jammer dat je eerst een cursus moet volgen om het goed te begrijpen zoveel typfouten!
  of kan ik het beter zo zeggen : Wat een moooi stuk, aleen jamer dat ju eerst een curzus moet folgen om did goet te begrijpen.

 3. elke groep mensen wordt beter van globalisatie :
  rijken kunnen inderdaad als ze goed met hun geld om gaan rijker worden omdat ze geld hebben om te investeren , dat neemt niet weg dat een arm persoon dat ook niet kan en uit de meest recente onderzoeken blijkt ook nog eens een keer dat iedereen meer koopkracht krijgt van globalisatie (dus arm en rijk) en globalisatie betekend beter samenwerken en eigenlijk een grote wereld een dorp maken.
  je kan in een dorp beter overleggen over dingen zoals als het broeikas effect/ozon.
  iedereen wordt er beter van.
  als afrika gaat globaliseren met bij. europa krijgen die arme stakers ook eens een keer wat geld omdat hun een uitkering krijgen vanuit de arme landen , en waar komt die mooie uitkering vandaan ?
  niet van de arme mensen.
  zo wordt die kloof alleen maar kleiner en zo zijn er nog duizende andere redenen en citaten van mensen met het pragmatische denk beeld maar waarom zou ik die opnoemen als uit het verleden al heeft gebleken dat globalisatie werkt.
  je moet leren van het verleden en niet terug in de tijd gaan en anti-globalisten gaan terug in de tijd.
  p.s van mijn maand salaris kan je geen boot kopen , en ik ben ook geen ondernemer.

 4. Je kan het natuurlijk ook heel anders benaderen. Stel je gewoon de vraag waarom ik in mijn vrijheid beperkt zou moeten worden om iets uit China te importeren en waarom die Chinees niet aan mij zou mogen verkopen.
  Waarom zou ik verplicht moeten worden om duurder spul lokaal te kopen?
  Heeft mijn schoenmaker een geboorterecht op het aan mij mogen leveren aan een te hoge prijs? En heb ik een geboorteplicht om iemands klant te worden die toevallig binnen de grenzen woont van hetzelfde land als ik? En waarom ben ik dan benadeeld t.o.v. een Rus of een Canadees die woont in een land met een veel groter oppervlak?
  Als je geen grenzen en geen bemoeizucht als uitgangspunt neemt, moet je maar eens proberen te argumenteren waarom iemands vrijheid van handelen zou moeten ingeperkt worden tot het land waar hij toevallig woont.
  NATUURLIJK ben ik voor globalisering, want dat is de natuurlijke situatie. Slechts een inperking van die vrijheid is het artificiele gevolg van dwingelandij die onacceptabel is.

 5. Mensen jullie moeten begrijpen dat bij globalisatie alle culturen over de wereld in elkaar verstrengelt raken en dat langzaam maar zeker culturen hetzelfde worden. Dit is helemaal leuk en aardig objectief gezien aangezien dat hoogst waarschijnlijk zorgt voor minder kloven in meningen/levensovertuigingen etc. alleen waar je dan niet aan denkt is: dat de wereld ongelovelijk SAAI word. Verschillen tussen volken, verschillen die je ziet aan de andere kant van grenzen zorgen ervoor dat je verstelt kunt staan van andere mensen/culturen en dat je niet allemaal dezelfde normen en waarden deelt. Ja globalisatie is leuk als je vind dat de wereld een grote machine word met nauwelijks mogelijkheid op een avontuurlijk leven en sorry maar iedereen wilt liever een leuk/kleurrijk leven zonder welvaart dan een saai leven zonder afwisseling…

  LvM [8] reageerde op deze reactie.

 6. Hub reduceert het hele leven tot 1 grote economische fruitautomaat waar alleen maar economische transacties plaatsvinden. En als je die maar optimaliseert krijg je de beste van alle werelden. Aldus Hub.

  Maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Hub gaat met een stoomwals maatje XXL over religieuze, ethnische en maatschappelijke verschillen heen en ignoreert die volkomen. Volgens Hub gaat het in het leven maar om 1 ding, namelijk om het uitwisselen van glimmende hebbedingetjes en verder niets. Cultuur bestaat niet. Religie bestaat niet. Volgens Hub kun je zonder problemen Moslims, Hindoes, Joden, Germanen, Afrikanen, Russen, Palestijnen, Chinezen, de hele mikmak, bij elkaar fl*kkeren en als je nu maar zorgt dat ze zich uitsluitend gaan bezig houden met de economische varianten van het aloude kwartetspel, dan komt het allemaal wel goed.

  Volgens mij is alleen het communisme nog lomper dan dit soort economisch determinisme, maar veel scheelt het niet.

  LvM [8] reageerde op deze reactie.

 7. Argumenten om tegen Amerika te zijn:
  Amerika is een samenleving die zeer gericht is op winst, een slecht sociaal stelsel heeft en met alle man en macht geprobeerd zijn wil op te dringen aan andere culturen.
  Hillary Clinton heeft recentenlijk in het nieuws gezegd dat zij graag zou willen zien dat Europa als 1 naar buiten treed, zodat er snel en gemakkelijk onderhandeld kan worden over bijvoorbeeld oorlogsvoering. Dan zouden de Amerikanen graag ook alle bankgegevens van alle Europeanen willen inzien. Dit in verband met de bestrijding van het terrorisme.

  De invloed van de Amerikaanse samenleving op de Nederlandse is enorm, wijk kijken veel Amerikaanse series op t.v., wij laten onze taal verloederen door engelse termen en we laten ons teveel beinvloeden door de Amerikaanse politiek.

  Amerika probeerd haar macht uit te breiden, grip op olierijke landen te krijgen, zich tussen Israel en de Palestijnen te zetten, Cuba de economische kraan dicht te knijpen enzo enzovoort.

  Dan niet te vergeten Amerika krijgt door middel van goedkope argumenten, argumenten waar bijna geen verweer tegen te voeren is, voet tussen de deur te krijgen.

  Argument:
  THE WAR ON TERRORISM

  Nee, ik sta hier niet achter. Wie denken zij wel niet dat ze zijn? God ofzo?

  Heel begrijpelijk dat Arabische landen Amerikaanse vlaggen op straat verbranden.

  LvM [8] reageerde op deze reactie.
  Hoi ik heet …. [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Meneer JBJ [5]:
  Oh, ik haal anders veel plezier uit andere dingen dan het bewonderen van een vreemde cultuur. Sterker zog, vreemde (en bekende) culturen interesseren mij zelden, en als ze dat al doen, doen ze dat niet heel veel.

  “Avontuur” klinkt wel heel romantisch, maar het is eigenlijk een eufemisme voor ellende.

  sorry maar iedereen wilt liever een leuk/kleurrijk leven zonder welvaart dan een saai leven zonder afwisseling…
  Het volgt er dan ook niet uit, en het is een vals dilemma. Overigens wilt men doorgaans een rustig en comfortabel leven(al weten ze dat vaak zelf niet). Dus spreek enkel voor uzelf. Ook durf ik te zeggen gezien u denkt dat mensen in het algemeen naar een avontuurlijk leven streven, er bij u geen sprake is van zulk een leven. Anders zou u wel beter weten.

  @Moon Lan Ding [6]:
  Aldus Hub.

  U legt Hub woorden in de mond. En het volgt er niet eens uit.

  @simone [7]:

  Hoe kan iemand tegen een land zijn? Een land is een niet-bestaand concept. Er zijn enkel individuen die handelen.

  Amerika is een samenleving die zeer gericht is op winst
  Over winst(kijk het alstublieft):
  http://www.youtube.com/watch?v=PU9xVseelVk&playnext_from=TL&videos=jVMXVXVdmTQ

  een slecht sociaal stelsel
  Een “goed sociaal stelsel” is een contradictie. Geld wordt van de ene afgepakt, en gegeven aan iemand die het niet toekomt.

  wij laten onze taal verloederen door engelse termen
  “Onze” taal? Die taal is niet van u en niet van mij en en niet van wie dan ook. Die “verloedering” is daarbovenop geheel subjectief.

  wil op te dringen
  Dat is niet voorbehouden aan de overheid van de VS.

  Ik zie niet in hoe er “bijna geen verweer” is te voeren tegen slechte argumenten.

  Wie denken zij wel niet dat ze zijn? God ofzo?
  De “war on terrorism” leidt nergens goeds toe en kost gigantisch veel geld. Maar wat “God” er mee te maken heeft begrijp ik niet.

  “Heel begrijpelijk dat Arabische landen Amerikaanse vlaggen op straat verbranden.
  Concepten die vlaggen verbranden? Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

 9. @simone [7]: Hier ben ik het zeker mee eens. Ik wou dat er een grote organisatie was die hier tegen streed maar ik kan niets vinden, heeft iemand een iedee?

 10. @Fibonacci [10]:
  Nou Hub, ga inderdaad eens een boek van een willekeurige door Keynes beïnvloedde econoom in een nacht lezen omdat een willekeurige voorbijganger dat zegt, en laat je daarna door hem terecht wijzen in een waarschijnlijk nergens toe leidende discussie.

 11. Hallo LvM,

  Wat ben jij pessimistisch zeg. Ik denk dat die econoom niet zo willekeurig is. Als ik Hub terecht gewezen heb dan spijt dat mij, want dat heb ik in de verste verte niet bedoeld. Ik heb alleen willen zeggen dat er ook nog andere, en misscien meer genuanceerde, meningen zijn.
  De armsten in deze wereld zullen altijd weer verpletterd worden door het kapitaal. Dus als er geen reglementering meer mag zijn is dat voor hun einde verhaal.
  De rotzooi waar we nu weer(dus voor de zoveelste keer) in zitten is het gevolg van de ongeremdheid van de mens. Ik schaam me ook om het te moeten zeggen maar het is wel de waarheid.
  fibo.

  LvM [13] reageerde op deze reactie.
  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Fibonacci [12]:

  Ah, dit is de juiste manier.

  Men is hier doorgaans bewust van andere “meer genuanceerde” meningen. Daar hoeft u niemand op te wijzen.

  “Het kapitaal” (doelt u daarmee op ongereguleerd vredig menselijk handelen?) heeft nog nooit vrij spel gekregen in deze wereld. Waar het dat wel relatief veel heeft gekregen, verhoogt juist de welvaart, voor zowel rijk als arm. Als u tijd en interesse heeft, kijk daarvoor de volgende documentaire: http://video.google.nl/videoplay?docid=5633239795464137680#

  De rotzooi waar we nu in zitten is het gevolg van massaal geld in de economie pompen(door overheid, welke een monopolie op geldcreatie heeft), de geldhoeveelheid inflaterend, en daarmee het creëren van bubbels, die hoe dan ook spatten(corrigeren), ook wel een recessie, en in extremere gevallen crisis genaamd. De mens wordt juist veel te veel geremd. Gelukkig beschaamd het u om te zeggen, des te makkelijker komt u van dat denkbeeld af.

 13. @Fibonacci [12]:

  “De armsten in deze wereld zullen altijd weer verpletterd worden door het kapitaal. Dus als er geen reglementering meer mag zijn is dat voor hun einde verhaal.”

  Men kan ook agressief geweld achterwege laten terwijl men de armen helpt. Ik geloof niet dat het einde verhaal is voor de armen als er geen agressief geweld meer wordt toegestaan. Er bestaat ook nog zoiets als naastenliefde (zwaar ontmoedigd doch niet helemaal ten gronde gericht door de heren-en dames kameraden). Daarnaast geloof ik niet dat de armen arm zijn vanwege een gebrek aan herverdeling, maar door een gebrek aan productie, een gebrek aan accumulatie van kapitaal en een gebrek aan (politieke) vrijheid.

 14. Ik heb inderdaad begrepen dat jullie een vrij arrogant met zich zelf ingenomen clubje zijn.
  Jammer dat het echte probleem nog steeds niet doorgedrongen is. Louter met psychologische onzin als “de mens wordt juist te veel geremd” wordt het niet beter. Het is moeilijk te aanvaarden,
  maar we zijn er in westen nog steeds op uit om het verschil tussen rijk en arm te laten groeien.
  Als wij ons zelf onder controle zouden hebben zouden er goede kanten aan de globalisering kunnen zitten.Wij kunnen ons zelf niet bedwingen, en dan is globalisering dus ook niet aan de orde.
  fibo.

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.
  LvM [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Fibonacci [15]:

  “Ik heb inderdaad begrepen dat jullie een vrij arrogant met zich zelf ingenomen clubje zijn.”

  Wat zouden wij onrechtmatig aanmatigen?

  Hoe staat u tegenover het gebruik van agressief geweld?
  Agressief geweld is geweld tegen geweldloze mensen.

 16. Hallo Oscar,
  Ik vind het vreselijk dat de anti-globalisten zo gewelddadig optreden. Ik begrijp ook niet waarom ze dat doen. Het werkt alleen maar tegen.
  Toch denk ik dat globalisering zoals het door ons (Het Westen) behandeld en gebracht wordt alleen ter verbetering en verrijking van ons zelf is. Wij hebben de suprematie en naar die maatstaven handelen we.
  fibo.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 17. @Fibonacci [17]:

  Hallo Fibonacci,

  Welkom. Ik ben geen voorstander van de huidige situatie.

  Europese boeren krijgen landbouwsubsidie terwijl Keniase boeren veelal geen land bezitten en ondernemers in Kenia worden getreiterd met allerlei ambtelijke procedures.

  De documentaire waar LvM op wees is een echte aanrader.
  http://video.google.nl/videoplay?docid=5633239795464137680#

  Met agressief geweld bedoel ik niet zozeer het gewelddadige optreden van de anti-globalisten, maar agressief geweld in het algemeen. Of dit agressieve geweld nu wordt uitgevoerd door een bedrijf, (in naam van) een organisatie of een enkeling. Ik beschouw agressief geweld als abject.

  Libertarisme in een tijdbestek van 8 minuten voor arbeiders verklaard:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/de-filosofie-van-de-vrijheid/

 18. Oscar,
  Ik zal zeker de documentaire bekijken, maar heden avond niet meer ik moet weg. Ik vind jouw laatste opmerkingen erg goed we hebben er het nog verder over.
  Gegroet,
  fibo.

 19. @Fibonacci [15]:
  Ik heb inderdaad begrepen dat jullie een vrij arrogant met zich zelf ingenomen clubje zijn.”

  Jammer dat het echte probleem nog steeds niet doorgedrongen is. Louter met psychologische onzin[..]

  Om het risico op een scheldpartij te vermijden zal ik u niet hypocriet noemen. Zullen we non-argumenten als bovenstaande proberen te vermijden?

  “We” is nergens op uit. “We” bestaat namelijk niet. Ik, een bewoner van de landmassa welke populair het “Westen” genoemd wordt, heb andere gedachten dan mijn buurman, tevens een bewoner van het Westen.

Comments are closed.