De bekende Engelse professor Anthony Flew beschouwde het recht
in een vrije maatschappij. Hij maakte duidelijk dat de ontwikkelingen
in de EU levensgevaarlijk zijn voor de vrijheid. Een democratie,
waar volgens meerderheid van stemmen besluiten worden genomen,
is op zich al niet rechtvaardig.
Het is de situatie waarin twee vossen en een kip bij meerderheid
besluiten wat ze voor het avondmaal zullen eten.

Even duidelijk is dat de EU niet afstevent op een federatie,
maar naar “één land”. De nieuwe grondwet verbergt deze ontwikkeling
dan ook helemaal niet. In tegendeel.

Dit alles onder leiding van een Frans-Duitse alliantie.
Het is bekend dat vlak voor de recente topvergaderingen van de EU
Jacques Chirac en Helmut Schröder samen dineren en bepalen wat er
de volgende dag gaat besloten worden.
Wat Hitler en Napoleon niet konden bereiken met geweld, schijnt
nu door deze alliantie op vreedzame wijze wel verwezenlijkt te worden.
De “slechtheid” van het proces en het resultaat worden er niet minder
door.

Geen wonder dat Anthony Flew als een “echte Engelsman” Tony Blair een
verrader noemt.