Hoe zien "Amerikanen" Europa? Hoe zien "Europeanen" Amerika?

Ik heb het altijd moeilijk als er in dergelijke generalisaties wordt gesproken. De kranten staan er altijd vol van. Zoals: Nederland is vóór de oorlog in Irak. Nederland moet excuses aanbieden voor haar koloniaal verleden.

Dan komt ook steeds de neiging om te zeggen:"Mij niet meegeteld!" of "Wie bedoel je precies?"

Toch is het zo dat er in die generalisaties wel een grond van waarheid kan zitten. Zo kunnen bepaalde karaktertrekken in de ene streek "gemiddeld" meer voorkomen dan in de andere. En voor een algemene discussie kunnen ze ook wel eens nuttig zijn.

Ralph Peters heeft een stuk geschreven waarin hij "de Europeanen" vergelijkt met "de Amerikanen" dat nogal scherp over komt. Zie "Europe: Worlds apart" op de site van L I. (18 augustus)
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art348

Interessant zijn uitspraken als:
Voor Europeanen betekent "VRIJHEID"’ vrij zijn van iets, zoals risico, enz. Voor Amerikanen betekent VRIJHEID vrij te zijn om te "doen".
– Amerikanen bewonderen het individu, Europeanen verheerlijken de groep.
– Europeanen aanvaarden hun lot, Amerikanen maken hun eigen toekomst.

En nog veel meer. Erger je niet, maar bedenk eens of het aardig zou zijn om een "omgekeerd" artikel te maken!