Dit is (vertaald) de titel van een boek van David Kelley waarin hij probeert de verhoudingen tussen objectivisten onderling, en van objectivisten met libertariërs wat meer duidelijkheid te geven. Dit in vervolg op zijn verbanning door Leonard Peikoff uit het (volgens Peikoff) "echte" objectivisme.

Ook in libertarische kringen kom je periodiek neigingen tot verbanning of afscheiding tegen. Zit in de aard van het beestje van zelfstandige individuen! Op zich niet zo erg.

Zo staat er vandaag (26 aug.) een stuk van Peter Siebelt op de site dat aanleiding tot reacties geeft:
http://www.libertarian.nl/artikelen/article030826_124357.html
Siebelt reageert daarin op een aanval op zijn laatst verschenen boek: "ECO NOSTRA" door Hans de Bruin: http://www.libertarian.nl/artikelen/article030826_124357.html
En daarop komen dan ook weer een aantal positieve en negatieve reacties.

Reeds 25 jaar geleden spraken we met een aantal libertariërs af, om te proberen op een beschaafde manier met elkaar te discussiëren, en de waarheid te zoeken. "It is not important WHO is right, but WHAT is right".

Ik heb me jaren geleden geërgerd aan de methodieken van (ook nog gesubsidieerde) organisaties als FOK en KAFKA omdat ze van die stomme conclusies trokken. Piet kent Jan, Jan kent Kees, Kees kent Henk enz, totdat Truus kent Anton, en die is een misdadiger. DUS Piet is ook een misdadiger.

Toen ik voor het eerst (oppervlakkig) de publicaties van Peter Siebelt zag, kwam in eerste instantie ook de vraag bij me op of hier dezelfde procedures een rol speelden. Totdat ik serieuzer ging kijken en Peter hierover ondervroeg. Toen bleek, dat Peter voor al die connecties bewijzen had! En, (en dat is essentieel) dat het er niet om gaat of iemand iemand "kent" maar of iemand met iemand "samenwerkt" en/of dat men elkaar "financiert" (en dat dan nog meestal met geld van de belastingbetaler). En dat is een honderd procent andere situatie.

In plaats van, zoals jammer genoeg gebeurt, ook het Libertarisch Centrum in de rechtse hoek te schoppen, zou het veel nuttiger zijn om Peter Siebelt uit te dagen om een bepaald concreet punt dan maar eens te bewijzen, of aan te tonen dat een bepaald punt niet waar is.

Frappant is dat nog niemand van de uitgebreide geëxposeerde Eco Nostra het aangedurfd heeft om Siebelt een proces aan te doen!
Als libertariërs zouden we het overigens geweldig vinden als of Siebelt, of een ander op dezelfde wijze, met bewijzen, het rechtse netwerk zou bloot leggen.

Het libertarisme veroordeelt links en rechts beide op dezelfde gronden. Beide ontkennen namelijk de soevereiniteit van het individu. Terwijl in het libertarisme de eigen soevereiniteit centraal stelt.