Er is een nieuw standpunt toegevoegd aan de discussie over de "Freestate" in Europa.

Het artikel van Chris Vigelius: "The Theory I – Estimating our Chances" heeft reacties opgeroepen, waarvan het stuk van Rahim Taghizadegan: "On a European "free state" project – Necessity and chances of libertarian secession " één van de interessantste is.
Hij wil ook de mogelijkheden van een "vrije stad" in de beschouwingen opnemen. Dat kan de studie alleen maar interessanter maken.
Als je geïnteresseerd bent, of aan de discussie mee wil doen, bezoek dan:
http://www.europeanfreestate.org/

PS, We kwamen de volgende aardige opmerking van Jack Kemp over Amerika tegen. Ik denk dat veel Europeanen zullen zeggen: "Here too!"
In America, we tax work, investment, employment, savings, and production, while we subsidize non-work, consumption, and debt. It’s time we reverse this trend. — Jack Kemp