Deze nieuwe Nederlandse klassiek-liberale / libertarische denktank is meteen positief bezig.

De eerste bijeenkomst van de Bastiat Stichting zal zijn op
24 september met Paul Cliteur over de Europese Grondwet en de wildgroei van “rechten”.

Dit zal plaats vinden in Amsterdam.
De exacte lokatie is nog niet bekend, maar reserveer het al vast in je agenda!

De stichting heeft ook reeds een beginnende website:
http://www.bastiatstichting.nl/