Peter Siebelt leverde een artikel waarin hij weer enkele tipjes oplicht van de sluier over de subsidie industrie met al haar onderlinge verbanden.

In plaats van aan te tonen dat Siebelt onjuistheden vertelt, gaan de (vooral linkse) betrokkenen met vuil gooien. In ons stukje van gisteren (27 aug) hebben we de "protestanten" al uitgenodigd om met een tegenstak met feiten te komen.
In plaats daarvan kregen we gewoon een aantal scheldwoorden over ons heen!

Kennelijk wordt men bang dat de waarheid aan het licht komt.
Een reactie van Albert Spits willen we u dan ook niet onthouden:

"Het is wel frappant hoe men ons als een groot gevaar ziet. Natuurlijk is dat wel begrijpelijk, want hun ideeën en gedachtegoed liggen op de mestvaalt, dat blijkt wel uit hun taalgebruik. Veel (extreem)collectivisten zijn zeer gefrustreerd, omdat hun utopische staat niet is gerealiseerd, integendeel al hun voorbeelden zijn op niets uitgelopen en uitgedraaid op misère en wanhoop. Vandaar dat men probeert te behouden wat men nog heeft d.m.v., scheldkannodes, demonisering, geweld, dwang en onderdrukking. Hun aanvallen op onze websites en denkwijze zijn nooit inhoudelijk, maar worden alleen veroordeeld op basis van emoties. Vandaar dat men deze mensen als intellectueel bankroet moet beschouwen en we moeten doorgaan hun zienswijze te weerleggen met lachwekkende voorbeelden. We hoeven deze mensen niet te bekeren, want dit zijn politiek-religieuze fanaten, die nauwelijks tot niet voor reden vatbaar zijn. Waar wij ons op richten zijn normale en redelijk denkende mensen, die objectief onze filosofie kunnen beoordelen op basis van enerzijds huidige voorbeelden en anderzijds de mogelijkheden die het libertarisme kan hebben in de toekomst. "