De overheid wil er zich intensief mee gaan bemoeien! En misschien weet u ondertussen al, dat alles waar de overheid zich mee bemoeit, het tegengestelde resultaat oplevert als dat wat de bedoeling was.

Drie Ministers willen er zich intensief mee gaan bezighouden. Balkenende (de Premier zelf), Brinkhorst (EZ), en vd Hoeven (Onderwijs). Deze drie gaan plannen maken.

Op 5 september gaan ze met vertegenwoordigers uit de (groot?) industrie het "InnovatiePlatform" vormen. De president Directeuren van Philips, Shell, ING zitten in de club. En nog een aantal anderen die we zo nodig eventueel later nog vermelden.

De Directeur, G.Kleisterlee, van Philips heeft gisteren al op een seminar verklaard dat er maar één centrum voor innovatie mag komen in Nederland, en wel in Eindhoven! Eventueel uitgestrekt tot Aken en Leuven.

Welke belangen zouden daar nu een rol spelen? Wie zou er profiteren van al het belastinggeld dat dan naar Eindhoven stroomt? Ik denk dat in ieder geval het belang van de belastingbetalende bakker Pietersen uit Den Helder niet aan te tonen is.
In tegendeel, hij heeft er nadeel door. Want, als hij niet verplicht was om dat geld af te dragen, had hij zijn aandeel veel beter zelf kunnen gebruiken om een nieuwe mixer (of wat dan ook) te kopen en daardoor innovatief aan zijn eigen bedrijf te werken. En zoals Pietersen zijn er duizenden anderen.

Ook hier weer zijn er zaken die "men" ziet, de grote poeha commissie, en de zaken die men "niet ziet", namelijk de over het hele land onmogelijk gemaakte duizenden kleine innovaties.

Wil de overheid echt de innovatie stimuleren, dan moet ze zorgen dat allerlei belemmerende wetten voor nieuwe en groeiende bedrijven worden afgeschaft en dat de (ook kleine) ondernemer vrij baan krijgt.