We kunnen niet zeggen dat de zwarte markt de echte vrije markt is. Immers zelfs als de betrokken partijen (de koper en de verkoper) hun afspraken geheel in vrijheid maken, worden ze van buitenaf bedreigd door allerlei instanties die vinden dat je aan hun steeds groeiend aantal regels moet voldoen.

Als je je niet houdt aan die regels, en ze vangen je, kun je streng gestraft worden. In de hele EU. Maar toch neemt de zwarte markt toe.

Deze toename wordt veroorzaakt door de toename van de regels en van de belastingen en andere lasten die door overheid worden opgelegd. Het verschil tussen de prijzen voor wit en zwart geld wordt daardoor steeds groter.

Wierd Duk schrijft in BNdeSTEM dat er dit jaar in Duitsland zo’n 370 miljard euro in de zwarte markt worden omgezet. (17 % van het BNP; het vorig jaar was dat nog maar 5,6 %) In andere EU landen en uiteraard ook in Nederland, zal deze ontwikkeling eveneens plaats vinden.
DUK zegt daarbij dat de staat door het zwarte circuit 75 miljard euro aan inkomsten mist.
Ik weet niet hoe dit is berekend, maar als het is afgeleid van die 370 mjd., dan klopt dat waarschijnlijk niet eens.

Immers, als iemand zijn huis moet laten schilderen voor 43 euro per uur (inclusief BTW??), in plaats van zwart voor 17 of zelfs 10, dan is er een grote kans dat het veel te duur uitkomt, hij het niet kan betalen, en het werk niet kan laten uitvoeren. (Bij voorbeeld voor 80 uur werk een verschil van 3.440 tegen 800 euro)
Beide partijen, huiseigenaar en zwartschilder, zijn slechter af, ze zijn beide ietsje minder gelukkig dan als ze vrij hun gang hadden kunnen gaan.

Toch gaan de overheden steeds feller achter dat door hen begeerde geld aan. In het artikel van Wierd Duk wordt genoemd dat in Duitsland nu de douane wordt uitgebreid met een afdeling: "Directie voor de bestrijding van zwart werk"die wordt uitgerust met 5000 medewerkers.
Door al die medewerkers heeft de overheid weer meer (belasting)geld nodig, waardoor de producten/diensten weer duurder worden, dus zwartwerk relatief aantrekkelijker. (afgezien van de geweldsdreiging door de overheid). Meer werk wordt zwart uitgevoerd en de overheid vangt nog minder geld.

De enige oplossing is, zoals Friedrich Scheider van de Universiteit van Linz ook zegt, dat de belastingen (en de regels) verlaagd worden zodat de producten/diensten goedkoper worden en het verschil tussen wit en zwart werk zo gering dat het niet waard is om daarvoor het risico te lopen om gestraft te worden.

Net als de scheiding van Staat en Kerk, moet er ook een scheiding komen van Staat en Economie.
—————————————-
Op de site kunt u veel artikelen vinden over de libertarische opvattingen t.o.v. de markt. Zie onder andere:
"De Anatomy van de staat" door Murray Rothbard, vertaald door René van Wissen.
—————————————-
"Een echte vrije markt is volstrekt onverenigbaar
met het bestaan van een Staat”