Veel libertariërs zullen de opmerking dat wat zij willen wel aardig klinkt, maar dat het een utopie is.

Tibor Machan geeft daar een goede reactie op, en weerlegt deze stelling in een kort artikel op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONL op 1 augustus.

Het libertarisme gaat over de bescherming van individuele rechten, voornamelijk "leven, vrijheid, en het streven naar geluk". Het is inderdaad een veeleisende, consequente filosofie.
Niemand kan gedwongen worden om "moreel goed"te zijn. Daarvoor is vrijheid nodig.

Het verwezenlijken van een "goede" maatschappij via een socialistisch of communistisch dwangsysteem (of zelfs de huidige welvaartsstaat), dat is een utopie.

Het streven naar een vrije, moreel goede, maatschappij is geen utopie. En het is te verwezenlijken als voldoende personen daarvan overtuigd raken.

Dit artikel van Tibor kan misschien nuttig zijn om deze opmerking te beantwoorden, of om onze eigen opvatting te versterken.

Je kunt het stukje vinden op: “” Is libertarianism utopian?"
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art326