zaterdag, 30 augustus 2003
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Mislukte "Integratie".

Hoe lang is de overheid al bezig met pogingen om immigranten te integreren in de samenleving? En hoeveel miljarden heeft ze daar al tegenaan gesmeten? En wat zijn de resultaten?

Een grootschalig onderzoek van het SCO Kohnstamm Instituut toont aan dat de scheiding tussen rassen en klassen op Amsterdamse scholen "volledig" is. De meeste scholen zijn of "wit" of "zwart". De situatie in andere grote steden is niet veel verschillend.
Ook treedt deze scheiding niet alleen op bij scholen, maar ook in allerlei andere gemeenschappen. Zo beginnen er bij voorbeeld ook zwarte in witte amateurvoetbal- en andere clubs te ontstaan.

Op zich is dit niet zo’n bezwaar, want verscheidenheid in scholen is een natuurlijke ontwikkeling in een samenleving waarin zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende wensen wonen.
Het bezwaar komt uit de stigmatisatie en discriminatie (door de overheid) die daaruit kan volgen.

Het integratie probleem is door de overheid zelf geschapen door haar immigratiebeleid. Eerst worden mensen aangetrokken door allerlei mooie aanbiedingen inclusief alle sociale voorzieningen. Dan komen er te veel mensen op af en moet de toestroom afgeremd worden en komen er allerlei, steeds veranderende beperkende wetten. Bij voorbeeld verschillen tussen economische en politieke vluchtelingen worden gemaakt.

De overheid gaat dan haar zelfgemaakte problemen oplossen, met als gevolg dat allerlei "ongewenste" situaties alleen nog maar erger worden.

De migratie is weer een duidelijk bewijs van de stelling dat
"alles wat een overheid doet, heeft het tegengestelde resultaat van de genoemde doelstelling".

In een vrije, libertarische, maatschappij zou dit hele probleem nooit ontstaan zijn. Het is ook alleen op te lossen door alle mensen gelijk te behandelen door het afschaffen van alle subsidies en voor iedereen duidelijk te maken dat ieder mens gelijkwaardig is, dezelfde rechten heeft, en dat iedereen verschillend is.

En dat niemand een recht heeft op het leven of eigendom van een ander.
Dit is in feite wat de libertarische filosofie zegt.

——————————————————————Inleidingen over het libertarisme kunt u vinden:
Libertarisme, een introductie:
www.libertarian.nl
Libertarisme door Henry Sturman:
www.meervrijheid.nl

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.