Met termen als neo-conservatief, neo-libertarisch, paleo-libertarisch en dergelijke heb ik altijd problemen. Problemen door (voor mij althans) onduidelijkheid.

Maar kennelijk ben ik niet de enige. Ron Paul, de congressman van Mexico heeft onlangs een uitstekende toespraak gehouden over neo-conservatieven.

Hij komt daarin tot de conclusie dat personen die beweren neo-conservatief te zijn, niet "neo" en ook niet "conservatief" zijn!

Het is een toespraak die het waard is om in zijn geheel gelezen te worden, vooral omdat ze een duidelijk beeld geeft over hedendaagse stromingen. Niet alleen in Amerika.
Je kunt echter ook een korter uittreksel lezen op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL op NEWS dd. 23 aug. : Neo-Conservatives: NOT "neo" and NOT "conservative": “Neo-conned”
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art353

Het "Libertarisme" is een duidelijke politieke filosofie. Simpel gezegd de 100 – 100 positie op de Nolan-quiz. Daarom is het nut van termen als neo en paleo libertariërs erg betrekkelijk.

Hetgeen niet wegneemt, dat als iemand het er op een detailpunt niet honderd procent mee eens is, hij toch dicht genoeg erbij kan zijn om hem/haar niet "uit de beweging te stoten. We kunnen het best eens zijn met de uitspraak van David Friedman (anarchist) dat er geen twee libertariërs over alles precies hetzelfde denken, en "I am not one of them!"