Het zal niemand bevreemden dat we prijsbeheersing door de overheid immoreel en contraproductief vinden.

We realiseerden ons dat weer toen we deze week in de krant lazen dat Waldeck, het moederbedrijf van de Leidse Onderwijsinstellingen cursussen niet meer tegen lage prijzen mag aanbieden.

Als ze hun cursussen tegen hogere prijzen moeten aanbieden, dan zullen ze er minder verkopen. Mogelijk komen daardoor medewerkers zonder werk en moeten die ontslagen worden.
Maar ook klanten zijn de dupe. Die moeten meer voor een cursus betalen, of ze kunnen hem niet betalen en volgen dan maar geen cursus. Gemiddeld blijft de bevolking dommer en de concurrentiepositie van het land wordt slechter.
Het "meerdere geld" kunnen de klanten dan niet voor iets anders gebruiken.

Uiteraard zijn dat voor dit specifieke geval maar kleine druppeltjes, maar met al die andere prijsbeheersinghen tezamen hebben ze een grote invloed.

Er is maar één oplossing: Staat en economie moeten volledig gescheiden worden; net als Staat en Kerk.

1 REACTIE

Comments are closed.