Is "Sabine" nu een positieve of negatieve ontwikkeling?

We vermeldden gisteren al dat er Frankrijk onder libertariërs hierover een grote discussie aan de gang is. Deze is vanwege een aantal principiële en praktische elementen ook voor andere landen van belang.
Daarom zullen we trachten om hier de essenties te volgen, en tevens proberen te ontdekken of hier aanwijzingen voor ons toekomstig beleid uit kunnen volgen.

De discussie is begonnen met een memorandum van Xavier Collet, dat u kunt lezen op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL: 11 August 2003
Not all is what it looks like, Second thoughts about “Liberté j’écris ton nom”? by Xavier Collet Prégentil
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art341

Uit Frankrijk kwamen er meteen libertarische reacties. Net als hier op ons stuk van gisteren. (Dank aan Aschwin en Niek).
Het belangrijkste positieve element in die reacties komt ongeveer neer op de stelling dat we blij moeten zijn dat we "een stapje in de goede richting gaan" door het succes van onder andere een demonstratie van 100.000 mensen tegen de macht van de vakbonden.
Met een stap in de goede richting zal inderdaad iedereen blij zijn.

Daar wordt echter tegenin gebracht dat dit weliswaar zo lijkt, en dat elk "stapje" natuurlijk is toe te juichen, maar dat je de totale consequenties niet uit het oog mag verliezen. Het versterken van de regering, en het stimuleren van pragmatische halve oplossingen zal op de iets langere termijn tegen ons werken. En dat is wat er nu gebeurt.

Het is nuttig om deze redeneringen te volgen, de feiten te onderkennen en er lering voor onszelf uit te trekken. Er zal beslist meer over volgen.