Kort geleden, noemden we Sabine Herold in deze HUBlog vanwege de positieve berichten die we kregen over haar successen in het bestrijden van de vakbonden. (zie 2 augustus).
Zij kreeg in Parijs 100.000 mensen op straat.
Zij werd gezien als de nieuwe "libertarische" Joan d’Arc.

Nadat we dat ook in de EUROLETTER hadden gepubliceerd kwamen er echter andere reacties vanuit onze Franse libertarische vrienden.
De volledige verhalen hierover volgen nog, maar hier al vast iets.

Er is wrijving ontstaan doordat Franse libertariers slogans gebruikten als *dismantling* Social Security and State funded pension plans, terwijl Sabine Herold & Co deze alleen maar wilde hervormen.

Enkele maanden geleden waren er in Frankrijk golven van protest tegen een plan Van de overheid om de staatspensioenen te hervormen. Sabine leiidde toen de tegendemonstratie om de overheid, Chirac/Raffarin te steunen.

Tegen de socialisten zijn, wil nog niet zeggen dat iemand libertarisch is. In feite demonstreerde zij ten gunste van de Raffarin-regering, die helemaal niet liberaal te noemen is.

Zo zie je maar weer dat alles niet zo eenvoudig is als het lijkt!
We verwachten binnen enkele dagen met een uitgebreider rapport van onze Franse vrienden te komen.