De verkiezingen in Californië lijken soms wel op een echte soap.

Het is echter wel duidelijk dat er heel veel mensen zijn die van de huidige gouverneur, Gray Davis, af willen. Die heeft er een potje van gemaakt. Het is dan ook een goede zaak dat zo iemand gedurende zijn zittingsperiode ontslagen kan worden.

Er kwamen echter zo veel kandidaten dat het niet meer serieus leuk. Totdat Arnold Schwartzenegger zich kandidaat stelde. Nu komen er al steeds meer berichten uit Californië dat veel mensen nu zeggen dat ze voor hem zullen stemmen.

Velen zijn de oude gevestigde orde zat. Ze hebben genoeg van al die falende politici, hoge belastingen, misdaad, overregulering enz. Ze verwachten (hopen?) dat Schwartzenegger daar wat aan zal veranderen. De "belofte" dat hij de zaak eens schoon zal vegen en zorgen dat het anders wordt, spreekt al bij veel kiezers aan.

Klinkt bekend. Wij vragen ons af, of er in Californië een dergelijk proces aan de gang is als we in Nederland hadden door het optreden van Pim Fortuyn?
Alleen daarom is het al interessant, en misschien belangrijk, om dat proces in Californië te volgen.

Zie ook site LIBERTARIAN INTERNATIONAL 19 August 2003
Chances fot Arnold Schwartzenegger
"Total California Recall" by David Horowitz
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art349