Vandaag wordt het officieel! René van Wissen, Albert Spits en Sander Boon -de laatste is werkzaam bij de Telderstichting, het wetenschappelijk instituut van de VVD-, verrichten vandaag bij de notaris de formele handelingen.

De Stichting wordt genoemd naar de naam van Frédéric Bastiat, een 19e-eeuwse Franse econoom met zeer "libertarische" gedachten.
Sinds het Libertarisch Centrum in 2001 actief meewerkte aan het promoten van het JAAR VAN BASTIAT is er ook in Nederland meer belangstelling voor deze econoom ontstaan. Op de sites www.libertarian.nl en www.meervrijheid.nl staan dan ook een aantal artikelen van en over hem.
De stichting heeft al een eigen site (in wording) http://www.bastiatstichting.nl/

Zeer positief is dat de Bastiat Stichting vooral het libertarisme, meer nog dan het klassiek-liberalisme, wil verbreiden. Zelfs het anarchisme! Uitspraken van het bestuur (René van Wissen) in de pers wijzen op een heel interessante positieve ontwikkeling. Zoals:
" Velen zeggen: maak de taken van de staat dan zo beperkt mogelijk. Maar daar geloof ik niet in. Een overheid heeft altijd de neiging uit te dijen, meer ambtenaren aan te stellen, meer regels te verzinnen. Als je dat wil stoppen, moet je radicaal zijn en de staat helemaal afschaffen. Ik ben niet tegen de staat omdat ik zou denken dat de mens van nature goed is, maar omdat macht corrumpeert."

Gefeliciteerd met deze officiële oprichting. Het libertarisme in Nederland is weer een stap verder.